HomeKalenderForumContactLinks

« Heemkring inventariseert archeologische vondsten Steenberg in Hofstade | Rapport opgravingen Hanzestedenplaats in Antwerpen online beschikbaar »

20 november 2006

Inwoners Sterrebeek vragen dringende oplossing voor kasteel Ter Meeren

Achthonderd inwoners van Sterrebeek en omgeving hebben een petitie getekend om het Zaventemse gemeentebestuur aan te sporen maatregelen te nemen voor het kasteeldomein Ter Meeren. Het kasteel en het park staan al een tijdje te koop en worden intussen verwaarloosd. De petitie is een initiatief van Sterrebeek 2000 en Natuurpunt Zaventem. "Het park is in slechte staat, het koetshuis is gedeeltelijk ingestort en in het kasteel werden recent plunderingen vastgesteld," klinkt het.

Het domein Ter Meeren is gelegen tussen de dorpskom van Sterrebeek en de gemeente Wezembeek-Oppem. De bakermat van het kasteeldomein was een middeleeuwse burcht van het geslacht ‘van der Meeren’ dat er van de twaalfde tot het begin van de zeventiende eeuw woonde. Daarna ging het over naar de familie Boischot, een geslacht met groot aanzien, dat door de aartshertogen Albrecht en Isabella tot de adelstand werd verheven. Het park en het kasteel zijn al sinds 1974 als landschap beschermd. Na verschillende eigenaarwissels in de laatste decennia, is het thans eigendom van de mediagroep Bigfoot Entertainment maar staat het opnieuw te koop.

Al jaren wijzen Sterrebeek 2000 en Natuurpunt Zaventem op het belang van dit geklasseerde kasteel en landschap voor het behoud van de groene ruimte en de vrijwaring van een stuk natuur en historisch erfgoed. Tijdens de recente parkfeesten verzamelden de milieuverenigingen achthonderd handtekeningen van bezorgde inwoners. Het park is immers in slechte staat, het koetshuis gedeeltelijk ingestort (foto links) en binnen het kasteel werden recent plunderingen vastgesteld. "Redenen genoeg dus voor de inwoners om aan de alarmbel te trekken," stelt Luc Caluwaerts van Sterrebeek 2000. "De situatie van het kasteeldomein is een schande voor een gemeente als Zaventem."

De Vlaamse regering, bij monde van minister Kris Peeters, zegde reeds toe om het park en de omliggende gronden, samen zo'n dertig hectare, te willen aankopen indien de vraagprijs dit toelaat. Voorwaarde is echter dat een andere overheid de gebouwen verwerft. Bij de overhandiging van de petitie aan het college van burgemeester en schepenen vroegen Sterrebeek 2000 en Natuurpunt dat de gemeente het voortouw zou nemen om een rondetafel-conferentie te houden met alle mogelijke instanties, om zo een globale oplossing uit te werken. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de Vlaamse ministeriële diensten voor Natuur en Bos, Cultuur, Toerisme, de Vlaamse Rand, Monumenten en Landschappen, de provincie Vlaams-Brabant en vzw De Rand naast de gemeente Zaventem en de milieugroeperingen.

Burgemeester Francis Vermeiren (VLD) benadrukte dat de gemeente eveneens naar een duurzame oplossing wenst te zoeken en er reeds contacten waren geweest met verschillende ministeries, tot hiertoe echter zonder gevolg. Hij bevestigde dat de gemeente in de toekomst alles in het werk zou stellen om dit cultureel erfgoed veilig te stellen.

Meer info: Dossier Ter Meeren (pdf - 679 kb)
Bron en foto's: Sterrebeek 2000

door Tijl om 6:46 pm | Erfgoed | Reacties (0)