vzw Sterrebeek2000 vraagt restauratie kasteel Ter Meeren

20/11/06 om 23:08

Op zondag 12 november 2006 vierde de vzw Sterrebeek2000 in een volle zaal Ons Huis haar 35-jarig bestaan. Het was in 1971 dat enkele Sterrebekenaren het initiatief namen om een toekomstgerichte en volksverbonden vereniging op te richten, pluralistisch en a-politiek, die zou ijveren voor het behoud van de Vlaamse identiteit, voor een milieu- en mensvriendelijk beleid en voor bewustmaking en medezeggenschap van de bevolking. Sterrebeek is een deelgemeente van Zaventem.

De vereniging heeft er onder andere mee voor gezorgd dat Sterrebeek een ééntalig Vlaams dorp bleef zonder taalfaciliteiten in de periode van het Egmontpact. Het is eveneens dankzij Sterrebeek2000 dat de verkaveling van groene en open ruimte in de gemeente beperkt bleef, o.a. door een halt op te roepen tegen de verkaveling van het Derscheidpark, actie te voeren tegen een chemische installatie in het parkgebied van de Bosdelle en tegen een groot industrieterrein ten zuiden van de E40. De geluidshinder van die E40 werd verminderd omdat de vzw bleef aandringen op fluisterasfalt, enzovoorts…

In zijn toespraak tot de feestvierders liet huidig voorzitter Luc Caluwaerts van Sterrebeek2000 weten dat het werk nog lang niet af is: “Elke dag opnieuw moeten we vaststellen dat men steeds blijft knabbelen aan de leefbaarheid in onze gemeente. Er zijn nog voldoende dossiers en thema’s die ook nu in 2006 onze aandacht vragen.

Eén van die dossiers is het lot van het kasteel Ter Meeren in Sterrebeek. Samen met de lokale afdeling van Natuurpunt overhandigde Sterrebeek2000 een petitie aan het Zaventemse gemeentebestuur waarin het vraagt om een initiatief te nemen voor het kasteel. Het gebouw staat immers al enkele jaren te verloederen nadat de huidige eigenaar, de mediagroep Bigfoot Entertainment, niet de nodige vergunningen kreeg om er een filmschool van te maken. Kasteel Ter Meeren werd gebouwd in de twaalfde eeuw en was in die tijd een middeleeuwse burcht.

Sterrebeek2000 verzamelde 756 handtekeningen op de Sterrebeekse Parkfeesten in juni en op de lokale avondmarkt van september. Burgemeester Francis Vermeiren reageerde alvast positief op de oproep: “We zijn er al een tijdje mee bezig. We praatten al met verschillende ministers, maar ze hielden zich op de vlakte. De bedoeling is nu om alle betrokkenen rond de tafel te krijgen”, lezen we in Het Laatste Nieuws.

Bestand: dossiertermeeren.pdf  (Om dit bestand te bekijken heeft u een pdf lezer nodig. Klik hier  om gratis Adobe Reader af te halen)