STERREBEEK 2000 vzw

Erkende streekgebonden vereniging  

   

Bestuur en werking

 
Actueel en doel
Groene en open ruimte
Rechtvaardige nachtrust
Milieubewust
Vlaams
Sociaal en cultureel
Erfgoed bewaren
Verkeersveilig
Bestuur en werking
Lid worden
Andere sites

 

e-mail: info@sterrebeek2000.be

WAT DOET STERREBEEK 2000

We verzamelen informatie via publicaties, wijkinfo, overleg, studies, ruimtelijke plannen, bouwaanvragen, milieuvergunningen, e.a.

We informeren en raadplegen geregeld de leden en inwoners via infoavonden, onze webstek en het ledenblad want participatie is bij ons geen loos begrip.

We communiceren onze standpunten naar de media, de overheden via brieven, persberichten en bezwaarschriften.

We organiseren of verlenen onze medewerking aan juridische acties, manifestaties en allerhande evenementen.

Op lokaal vlak werken we samen met andere verenigingen in Sterrebeek en omgeving.

We zijn ook vertegenwoordigd in de Dorpsraad Sterrebeek, de Cultuurraad en Milieuadviesraad Zaventem, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, het Halle-Vilvoorde Komitee, de overlegcommissie voor de luchthaven en de Bond Beter Leefmilieu.

We zijn door de Vlaamse overheid erkend als streekgebonden vereniging.

De verwezenlijking van het veelomvattende programma van STERREBEEK 2000 steunt volledig op de vrijwillige inzet en de motivatie van bestuursleden en medewerkers.

De morele steun van de achterban - bij de aangesloten leden - is daar van wezenlijk belang bij.

Voorzitter Luc Caluwaerts
Ondervoorzitter Hugo Leonard
Secretariaat p/a Luc Caluwaerts
Penningmeester Luc De Vits
Bestuurders Jos Nijs
  Jos Jonckers
  Eric Secretin
  Steven Boers
en medewerkers Roger Withofs

Magda Rock

Barbara Vandermeulen

 

 

 

Een beetje geschiedenis

   
2020-09-15

Algemene vergadering STERREBEEK 2000.

Onze vergadering van 19 maart is door Corona verschoven naar 15 september

Het bestuur heeft besloten om de vergadering te laten doorgaan onder de volgende voorwaarden (na overleg met de gemeentelijke preventieambtenaar):

 • De vergadering heeft plaats om 20u in Ons Huis en niet in De Kring, Kerkdries te Sterrebeek. Op die manier kunnen we iedereen een stoel aanbieden op 1,5m van andere aanwezigen.

 • Er zal geen drank worden aangeboden

 • Verplicht gel te gebruiken aan de ingang

 • Mondmasker verplicht

 • Invullen aanwezigheidslijst

 • Toegang alleen via inschrijving: dit kan via mail op info@sterrebeek2000.be of telefonisch op nummer 0468178857 vóór 10 september.
   
  U krijgt er een overzicht van de acties en activiteiten die wij het voorbije jaar hebben ondernomen en de geplande activiteiten voor de komende maanden.
  Ons jaarverslag 2019 kan je ook lezen in ons ledenblad van maart 2020
  zie https://drive.google.com/file/d/1ah7HoBcGxYQB3ptE4TWpY-JgUDPWNrcI/view?fbclid=IwAR3y7huY3i1Y56XCGjr8NTZwvi3ukh6EXHlXssf0QtAQkL1PBYgfZkWignk

  We willen ook graag praten over de toekomst van Sterrebeek 2000. In de aanloop naar het 50-jarig bestaan van Sterrebeek 2000 in 2021 denken we na over onze toekomst. Wat verwacht jij van STERREBEEK2000? Graag horen we je mening en suggesties tijdens de vergadering.

  De Raad van Bestuur rekent op uw aanwezigheid omdat we graag voeling willen houden met wat onze leden denken en verwachten van ons.

  We willen u via deze bijeenkomst de mogelijkheid geven om uw mening en suggesties met ons te delen.

  Ze zijn meer dan welkom.

  Wil je meewerken aan onze doelstellingen, laat het ons gerust weten.

  Wij kijken alvast met veel plezier uit naar uw aanwezigheid !

 • 2019-03-21 U wordt vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering van STERREBEEK 2000 vzw op donderdag 21 maart 2018 om 20u. De vergadering gaat door in De Kring, Kerkdries te Sterrebeek.

  U krijgt er een overzicht van de acties en activiteiten die wij het voorbije jaar hebben ondernomen en de geplande activiteiten voor de komende maanden.

  Omdat wij graag voeling willen houden met wat onze leden denken en verwachten van ons, en we u via deze bijeenkomst de mogelijkheid willen geven om uw mening en suggesties met ons te delen, hopen wij u op onze interactieve vergadering te mogen verwelkomen.

  Wij kijken alvast met veel plezier uit naar uw aanwezigheid !

  Ook niet-leden zijn welkom.

  Luc Caluwaert, voorzitter

  2018-04-22 Algemene Vergadering van STERREBEEK 2000 vzw.

  Wij nodigen u graag uit op onze jaarlijkse algemene vergadering.
  U krijgt er een overzicht van de acties en activiteiten die wij het voorbije jaar hebben ondernomen en de geplande activiteiten voor de komende maanden.

  Deze vergadering zal doorgaan op donderdag 22 maart 2018 om 20u in zaal ‘De Kring’, Kerkdries te Sterrebeek. Zij wordt afgerond met een drankje.

  Omdat wij graag voeling willen houden met wat onze leden denken en verwachten van ons, en u via deze bijeenkomst de mogelijkheid willen geven om uw mening en suggesties met ons te delen, hopen wij u op onze interactieve vergadering te mogen verwelkomen.

  Er wordt die avond o.a. ook meer uitleg gegeven over de uitbreidingsplannen van de luchthaven.

  Wij kijken alvast met veel plezier uit naar uw aanwezigheid !

  Luc Caluwaerts
  voorzitter

   

  2017-03-23 Algemene ledenvergadering

  20u Zaal De Kring, Kerkdries te Sterrebeek

  Om u de gelegenheid te bieden om snel een bondig overzicht te krijgen van de acties en activiteiten die wij het voorbije jaar hebben ondernomen en de geplande activiteiten voor de komende maanden, willen wij u graag uitnodigen op onze jaarlijkse, algemene vergadering.

  Omdat wij graag voeling willen houden met wat onze leden denken en verwachten van ons, en u via deze bijeenkomst de mogelijkheid willen geven om uw mening en suggesties met ons te delen, hopen wij u op onze interactieve vergadering te mogen verwelkomen.

  Wij kijken alvast met veel plezier uit naar uw aanwezigheid ! Iedereen welkom.

  2017-03-24 Algemene ledenvergadering

  20u Zaal De Kring, Kerkdries te Sterrebeek

  Om u de gelegenheid te bieden om snel een bondig overzicht te krijgen van de acties en activiteiten die wij het voorbije jaar hebben ondernomen en de geplande activiteiten voor de komende maanden, willen wij u graag uitnodigen op onze jaarlijkse, algemene vergadering.

  Omdat wij graag voeling willen houden met wat onze leden denken en verwachten van ons, en u via deze bijeenkomst de mogelijkheid willen geven om uw mening en suggesties met ons te delen, hopen wij u op onze interactieve vergadering te mogen verwelkomen.

  Wij kijken alvast met veel plezier uit naar uw aanwezigheid ! Iedereen welkom.

   

  2015-04-23 Algemene ledenvergadering

  20u Zaal De Kring, Kerkdries te Sterrebeek

  Om u de gelegenheid te bieden om snel een bondig overzicht te krijgen van de acties en activiteiten die wij het voorbije jaar hebben ondernomen en de geplande activiteiten voor de komende maanden, willen wij u graag uitnodigen op onze jaarlijkse, algemene vergadering.

  Omdat wij graag voeling willen houden met wat onze leden denken en verwachten van ons, en u via deze bijeenkomst de mogelijkheid willen geven om uw mening en suggesties met ons te delen, hopen wij u op onze interactieve vergadering te mogen verwelkomen.

  Wij kijken alvast met veel plezier uit naar uw aanwezigheid !

   

  2014-03-23 STERREBEEK 2000 vzw hield zijn jaarlijke ledenvergadering
  2013-03-24 STERREBEEK 2000 vzw hield zijn jaarlijke ledenvergadering. De leden kregen het verslag van de werking 2012 en een voorstelling van het jaarprogramma 2013.
  2012-03-25 STERREBEEK 2000 vzw hield zijn jaarlijke ledenvergadering. De leden kregen het verslag van de werking 2011 en een voorstelling van het jaarprogramma 2012.
  2011-11-16 De Streekkrant: Veertig jaar later
  2011-10-16

  Viering 40 jaar STERREBEEK 2000 vzw

  Onder ruime belangstelling vierde STERREBEEK 2000 zijn 40-jarig bestaan in de Maalderij te Sterrebeek.

  Magda Rock leidde de sprekers in.

  Voorzitter Luc Caluwaers schetste de geschiedenis en verwezenlijkingen van de vereniging.

  Gastspreker Geert Bourgeois, minister voor de Vlaamse Rand, huldigde STERREBEEK 2000 en zijn stichters en gaf uitleg over de Vlaamse Rand en initiatieven van de Vlaamse regering.

  Eric Van Rompuy sprak in naam van de gemeente Zaventem en bedankte STERREBEEK 2000 voor de medewerking met de gemeente in verschillende dossiers.

  De feestredes werden afgewisseld met aangepaste muziek, gebracht door KlarinetConSept, een 7-koppig klarinetensemble.

  Er volgde een receptie, waarop ook enkele ludieke kelners van Filiaal hun nummertjes opvoerden.

    

      

  2011-10-16 De Zondag: Verjaardagsfeest
  2011-10-12 De Streekkrant: Stevige reputatie
  2011-03-20

  STERREBEEK 2000 vzw hield zijn jaarlijke ledenvergadering. De leden kregen het verslag van de werking 2010 en een voorstelling van het jaarprogramma 2011.

  2008-03-09

  STERREBEEK 2000 vzw hield zijn jaarlijke ledenvergadering. De leden kregen het verslag van de werking 2007 en een voorstelling van het jaarprogramma 2008.

  Ook werden enkele bestuursmandaten verlengd.

  2006-11-14 Het Nieuwsblad: Bewonersgroep bestaat 35 jaar
  2006-11-12

  STERREBEEK 2000 vzw viert 35-jarig bestaan met spetterende WATER-show.

  In een volle zaal Ons Huis vierde onze vereniging haar 35-jarig bestaan. Na een inleidende toespraak van voorzitter Luc Caluwaerts, brachten 25 jongeren een show over het thema WATER met gedichten en liederen onder leiding van Magda Rock. Daarna volgde een receptie.

  Lees hier het volledige programma en de toespraak van de voorzitter.

  Klik hier voor de volledige fotoreportage ...

   

  2001-10 De Randkrant: STERREBEEK 2000 op de bres voor leefkwaliteit
  2001-10-19 STERRREBEEK 2000 nodigt uit voor 30-jarig bestaan
  1999-10 De Randkrant: Nieuwe voorzitter, andere accenten
  1999-09 De Randkrant: STERREBEEK 2000 zoekt nieuw elan voor na 2000
  1999-08-31 Het Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 vecht voor Vlaamse eigenheid
  1996-11-14 De Aankondiger: 25 jaar waakhond
  1996-11-08

  Het Nieuwsblad: 25 jaar STERREBEEK 2000 nu zwart op wit

  1987-03-23

  Het Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 steekt weer van wal

  1971

  De Standaard: Nieuwe vereniging in het geweer; oprichting STERREBEEK 2000 vzw

     

      

   

   

   

  Laatste wijziging 18-09-2020