STERREBEEK 2000 vzw

Erkende streekgebonden vereniging  

   

Erfgoed bewaren

 
Actueel en doel
Groene en open ruimte
Rechtvaardige nachtrust
Milieubewust
Vlaams
Sociaal en cultureel
Erfgoed bewaren
Verkeersveilig
Bestuur en werking
Lid worden
Andere sites

 

e-mail: info@sterrebeek2000.be

STERREBEEK 2000 vzw schenkt geregeld, oa. via het ledenblad, aandacht aan behoud en herstel van het gemeentelijk erfgoed.

Ook doet de vereniging inspanningen met andere verenigingen om dit erfgoed te bewaren.

STERREBEEK 2000 vzw, dat het  in haar doelstellingen heeft, ging daarom graag in op het verzoek van de volkskunstgroep De Rollewagen om als hoofdpromotor bij de provincie Vlaams-Brabant een aanvraag in te dienen tot cofinanciering in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling. Dit programma wordt ook ondersteund door Europa, de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. Ook de Vlaamse Landmaatschappij is hierbij betrokken.

STERREBEEK 2000 vzw en De Rollewagen zorgen voor restauratie Sterrebeekse huifkar

 

 

 

 

Brieven, standpunten, acties, persberichten en persartikels

Dossiers

   

Restauratie huifkar de Rollewagen: volg hier de stand van zaken

Fotoalbum herstelling

 

2016-12-07 Het Nieuwsblad: Retro-tentoonstelling lokt duizend bezoekers
2016-11-28 DANK U STERREBEEK !

Het bestuur van STERREBEEK2000 en de Facebookgroep "Je bent van Sterrebeek als.." bedanken alle bezoekers (wij hebben er 1000 geteld!) van onze tweedaagse RETRO-tentoonstelling.
Het was hartverwarmend om te zien hoe iedereen zichzelf zocht op de foto's of de films en hoe mensen mekaar omhelsden en verhalen oprakelden na mekaar jaren niet meer gezien te hebben.
Ook van buiten Sterrebeek kwamen heel was bezoekers.
Het heeft ons deugd gedaan. Het was het werk en de inspanning waard.
Wij danken alle vrijwilligers die ons tijdens de tentoonstelling hebben geholpen en ook iedereen die ons materiaal ter beschikking heeft gesteld om tentoon te stellen.
Wij willen hier zeker mee doorgaan. Zoals reeds aangekondigd op de opening, wensen we een Erfgoed-werkgroep op te richten o.l.v. Chantal Goethals. Wie hieraan wil meewerken of wie thuis nog materiaal heeft liggen, kan dit melden via info@sterrebeek2000.be

Luc Caluwaerts
voorzitter STERREBEEK2000 vzw

   

 

2016-11-27 De Zondag: Nostalgie troef
2016-11-26

2016-11-23 De Streekkrant: Sterrebeek duikt verleden in
2016-09-10 WIE is WIE op de avondmarkt

STERREBEEK 2000 vzw bedankt iedereen die met veel enthousiasme de foto's kwam bewonderen op onze infostand op de avondmarkt en die mee hielpen namen zoeken. Dat belooft voor onze tentoonstelling op 26 en 27 november !

2011-06-27 Volkskunstgroep toont haar kunnen
2011-06 De Streekkrant: Beeld van de week
2011-06-22 De Streekkrant: Huifkar gerenoveerd
2011-06-20 Het Nieuwsblad: Rollewagen heeft huifkar terug
2011-06-19 Het Nieuwsblad: Huifkar gerestaureerd
2011-06-18

Gerestaureerde huifkar de Rollewagen

feestelijk ingehuldigd

 

Met een inhuldiging in zaal Ons Huis te Sterrebeek werd de restauratie van de authentieke Sterrebeekse huifkar van volkskunstgroep De Rollewagen officiŽel afgesloten.

Voorzitters Luc Caluwaerts en Guy Mellaerts gaven uitleg hoe de restauratie tot stand kwam.

Eva Roeykens, provinciaal coŲrdinator, gaf toelichting bij het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en cofinanciering, ook ondersteund door Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Ook de Vlaamse Landmaatschappij is bij de subsidiering betrokken.
De kar is volledig gebouwd in Sterrebeek en sterk verweven met de lokale geschiedenis.
Henri Vannoppen, voorzitter van het Erfgoedhuis Kortenberg, gaf een historische uitleg over de huifkar en zijn bouwheer Felix Forton, stichter van de eerste Veeverzekering en later van de lokale Boerengilde. Felix Forton was erg begaan met de mensen van het platteland ten tijde van de grote crisis eind 1800.
STERREBEEK 2000 vzw en Volkskunstgroep De Rollewagen willen de gerestaureerde huifkar inschakelen in hun werking bij optredens, parkfeesten, buurtfeesten, onthaaldagen, wandeltochten, vieringen, stoeten, tentoonstellingen.
Ook biedt de huifkar kansen om aandacht te vragen voor het Brabants trekpaard en de lokale Trage wegen.

De viering werd afgesloten met een optreden van Volkskunstgroep De Rollewagen en een receptie. 

2011-05 Passe-Partout: Huifkar symboliseert platteland

 

2010-04-21 Het Laatste Nieuws: STERREBEEK 2000 vzw en Volkskunstgroep de Rollewagen slaan handen in elkaar voor restauratie van Sterrebeekse huifkar
2010-09-17 Visie: Plattelandsprojecten van Europa in onze regio
2010-04 Gemeenteberichten: Sterrebeekse huifkar wordt gerestaureerd

2010

STERREBEEK 2000 vzw en Volkskunstgroep de Rollewagen slaan handen in elkaar voor restauratie van Sterrebeekse huifkar

De oorspronkelijke huifkar van Volkskunstgroep de Rollewagen dateert van rond 1890 en is, gezien zijn ouderdom, aan een grondige renovatie toe. De huifkar, tevens symbool van de vereniging werd vanaf het ontstaan van de vereniging gebruikt bij optredens en in allerlei activiteiten zoals stoeten. Sinds enkele jaren is zij niet meer in gebruik door ouderdom, slijtage en vermolming.
STERREBEEK 2000 vzw, dat het behoud en herstel van het gemeentelijk erfgoed in haar doelstellingen heeft, ging daarom graag in op het verzoek van de volkskunstgroep om als hoofdpromotor bij de provincie Vlaams-Brabant een aanvraag in te dienen tot cofinanciering in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling. Dit programma wordt ook ondersteund door Europa, de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. Ook de Vlaamse Landmaatschappij is hierbij betrokken.

De kar is volledig gebouwd in Sterrebeek en sterk verweven met de lokale geschiedenis.

Het is een unieke opportuniteit om op deze manier promotie te kunnen maken voor het plattelandsgebeuren.
Bijkomend is dat door het in stand houden van een huifkar eveneens zijn bouwer, Felix Forton, stichter van de eerste Veeverzekering en later van de Boerengilde, opnieuw in het daglicht kan worden geplaatst. Hij was erg begaan met de mensen van het platteland ten tijde van de grote crisis eind 1800.
STERREBEEK 2000 vzw en Volkskunstgroep De Rollewagen willen door het restaureren en opnieuw laten rondrijden van de huifkar de lokale geschiedenis verrijken en het platteland laten (her)-ontdekken door onze bevolking.

Intussen werd de aanvraag goedgekeurd en kan de restauratie beginnen.
Bij gelegenheid houden we u graag op de hoogte van de voortgang van deze unieke samenwerking.

zie ook http://www.rollewagen.be/

 

 

 

 

Actueel en doel Groene en open ruimte Rechtvaardige nachtrust Milieubewust Vlaams Sociaal en cultureel Erfgoed bewaren Verkeersveilig Bestuur en werking Lid worden Andere sites

Laatste wijziging 12-09-2020