STERREBEEK 2000 vzw

Erkende streekgebonden vereniging  

   

Voor een Vlaams, groen en mooi Sterrebeek

 
Actueel en doel
Groene en open ruimte
Rechtvaardige nachtrust
Milieubewust
Vlaams
Sociaal en cultureel
Erfgoed bewaren
Verkeersveilig
Bestuur en werking
Lid worden
Andere sites

 

e-mail: info@sterrebeek2000.be

 

        https://www.facebook.com/sterrebeek2000

STERREBEEK 2000 vzw is een politiek onafhankelijke drukkingsgroep voor alle inwoners met belangstelling voor de Vlaamse eigenheid en voor een mooie en aangename leefomgeving.

STERREBEEK 2000 is een vereniging zonder winstoogmerk, die enkel ‘winst’ beoogt op het gebied van milieu en samenleving.

De werking van STERREBEEK 2000 steunt op individuele inzet van vrijwilligers, jong of oud, man of vrouw, Belg of niet, geboren en getogen in Sterrebeek of ingeweken: het doet er niet toe, als de inzet maar met goesting gebeurt.

U kan onze vereniging steunen door een bijdrage van 15 EUR (lid), 25 EUR (erelid) of 30 EUR (beschermheer of -dame) te storten

op rekening BE07-734-1780880-66 (BIC KREDBEBB) van STERREBEEK 2000 vzw met vermelding van "lidgeld 2021".

 

Actueel en activiteiten

 
   

10 aandachtspunten voor een leefbare gemeente

17-01-2021 STERREBEEK 2000 v.z.w. pleit voor een alternatieve inplanting van fase 1 in de woonzone Moorselveld te Sterrebeek

Tot 19 januari loopt het openbaar onderzoek voor de gemeentelijke verkaveling op het Moorselveld te Sterrebeek. In een eerste fase gaat het om 29 kavels.

STERREBEEK 2000 vindt dat het plan van de gemeente vloekt midden het glooiende landbouwgebied, door de 29 kavels van de eerste fase in het meest zuidelijke maar ook hoogste, meest zichtbare punt van de woonzone in te plannen. 

Hierdoor ontbreekt elke kwalitatieve aansluiting met het omliggende landbouwgebied. Dit wordt nog versterkt door voor 17 van de 29 woningen een 3de bouwlaag te verplichten. Zie simulatie in bijlage.

STERREBEEK 2000 stelt daarom, voor de eerste fase, een alternatieve inplanting voor met een gelijk aantal kavels

Hierin worden de woningen beter aangesloten op de bestaande bebouwing en wegenis (Moorselsteenweg en Vossemlaan) en wordt de open ruimte maximaal behouden, ook indien het totale verkavelingsproject niet verder zou kunnen gerealiseerd worden omwille van eigendomskwesties met de tussenliggende percelen, die geen eigendom zijn van de gemeente.

Het voorstel is ook landschapsvriendelijker en garandeert voor de bewoners een open zicht op het landbouwgebied.

Het volledige voorstel van STERREBEEK 2000 v.z.w. en de opmerkingen op het gemeentelijk plan vindt men hier.

Tenslotte betreurt STERREBEEK 2000 v.z.w., in navolging van zijn bezwaren in 2011 ten tijde van de omvorming van het woonuitbreidingsgebied Moorselveld naar woonzone, dat de gemeente niet alles in het werk stelde en stelt om via de gronden die ze in bezit heeft, dit landbouwpatrimonium voor verdere generaties te bewaren en eerder toegeeft aan het verder prijsgeven van open ruimte ten voordele van uitdijende woningbouw.

De vereniging vraagt het gemeentebestuur om het voorstel van STERREBEEK 2000 ernstig in overweging te nemen en de gemeentelijke plannen alsnog bij te sturen.

Luc Caluwaerts

voorzitter STERREBEEK 2000 v.z.w.

Simulatie impact voorstel van de gemeente hieronder

04-11-2020 STERREBEEK 2000 vzw heeft vragen bij de nieuwe aanvraag van ALDI voor een winkel aan de Mechelsesteenweg te Nossegem.

Lees hier wat de vereniging naar de gemeente stuurde in het kader van het openbaar onderzoek.

22-10-2020 STERREBEEK 2000 vzw wil niet dat een recreatiezone aan het Baron Brugmann de Walzinplein, bedoeld voor een gemeentelijk initiatief, wordt ingepalmd door een privéproject met tennis- en padelvelden.

Nadat de gemeente de vergunning gaf voor het privéproject, ging STERREBEEK 2000 vzw in beroep bij de provincie.

Ook verscheidene omwonenden dienden een beroepschrift in.

Het is nu afwachen op de behandeling ervan.

  Op 1 mei publiceerde STERREBEEK 2000 vzw online een wandelbrochure waarin we 10 Trage Wegenwandelingen bundelden in en rondom Sterrebeek.
De brochure is nu ook in een handig A5 formaat beschikbaar aan 5 euro. Levering binnen Sterrebeek gratis. Buiten Sterrebeek + 2 euro verzendingskosten.
Bedrag te storten op rekening BE07-734-1780880-66 (BIC KREDBEBB) van STERREBEEK 2000 vzw met vermelding van "wandelboekje".

06-09-2020

STERREBEEK 2000 vzw heeft bezwaren bij het grote aantal appartementen (48) op de oude Ford-site langs de Mechelsesteenweg te Sterrebeek.


STERREBEEK 2000 stelt voor om alleen het voorste bouwblok toe te laten en de overige ruimte van het perceel voor te behouden als speelweide en kindvriendelijke invullingen zoals een kinderdagverbljjf.

De oude Ford(Hergon)-garage aan de Mechelsesteenweg staat al een tijdje leeg nu de autoverdeler verhuisd is.

Er was eerder melding dat er een McDonalds en Carrefour winkel zouden komen maar dat project ging gelukkig niet door.

De nieuwe eigenaars van het perceel tussen de steenweg en de nieuwe Matexi-wijk hebben een bouwaanvraag ingediend voor 48 appartementen.

STERREBEEK 2000 diende een bezwaar in dat u hier kan lezen.

 

We hopen dat het gemeentebestuur hiermee rekening zal houden.

Het bestuur

25-06-2020 STERREBEEK 2000 vzw wil niet dat een recreatiezone aan het Baron Brugmann de Walzinplein, bedoeld voor een gemeentelijk initiatief, wordt ingepalmd door een privéproject met tennis- en padelvelden.

De vereniging diende daartoe een bezwaar in bij de gemeente.

De volledige tekst van het bezwaar vindt men hier.

25-05-2020 STERREBEEK 2000 vzw vindt de bouw van 67 extra wooneenheden op de golfsite STEREA onaanvaardbaar en diende een bezwaarschrift in.

De volledige tekst van het bezwaar vindt men hier.

01-05-2020

Elk jaar organiseert STERREBEEK 2000 vzw op de Dag van de Trage Weg een wandeltocht langs trage wegen in en rond Sterrebeek.
Nu we allen meer wandelen, bundelden we 10 Trage Wegenwandelingen, die we in het verleden hielden, in een brochure.

23-03-2020 Sterrebeek 2000 heeft juist het eerste nummer van haar ledenblad van 2020 klaar.
Om u wat extra leesvoer van ‘eigen bodem’ te bezorgen en het thuis zitten tijdens Coronatijden wat op te fleuren, bezorgen we geïnteresseerden graag een gratis nummer van ons ledenblad (1ste trimester 2020).

Het is voor de eerste keer dat ons ledenblad in kleur verschijnt.
U kan erin lezen over het reilen en zeilen in Sterrebeek gedurende de afgelopen maanden alsook hoe wij ons als vereniging – ook tijdens deze Coronatijden - graag blijven inzetten voor een Sterrebeek waar het aangenaam wonen en leven is.

Je kan het ledenblad zelf downloaden via volgende link
https://drive.google.com/file/d/1ah7HoBcGxYQB3ptE4TWpY-JgUDPWNrcI/view?usp=sharing

Wil je liever een gedrukt exemplaar voor uzelf of voor iemand anders, stuur je naam en adres naar info@sterrebeek2000.be en we zorgen ervoor dat u een exemplaar van ons ledenblad krijgt.

Het bestuur
28-02-2020

03-02-2020

Op 3 februari om 20u houdt de gemeente in de GC De Maalderij een participatieve avond over de invulling van het woongebied Moorselveld (zie kaartje hieronder).

Dit landbouwgebied, voorzien in het gewestplan van 1977 als woonuitbreidingsgebied, werd in 2011, ondanks o.a. bezwaren van STERREBEEK 2000, door de Vlaamse regering definitief omgevormd tot woongebied.

De gemeente ontwikkelde nu een masterplan voor dit gebied.

In de gemeenteberichten van januari/februari lezen we:

“Participatie ontwikkeling Moorselveld
Het Moorselveld, gelegen tussen de Vossemlaan en de Moorselsesteenweg te Sterrebeek is ingekleurd als woongebied en was tot enkele jaren geleden grotendeels eigendom van private personen. Om als gemeente meer zeggenschap te hebben over het toekomstbeeld van deze zone, heeft het gemeentebestuur tijdens de vorige legislatuur al gronden gekocht in het gebied Moorselveld. Alle gronden die in eigendom zijn van de gemeente zullen als sociale kavels worden verkocht. Dat betekent dat de gronden aan een sociale prijs verkocht worden aan mensen met een duidelijke band met de gemeente Zaventem. Hiermee wil de gemeente kansen bieden aan jongeren om, ondanks de hoge grondprijzen, toch in onze gemeente te kunnen blijven wonen. Voor dit project werd een eerste masterplan opgemaakt. De bedoeling daarbij is hier een 21ste-eeuws project te realiseren. Dat betekent dat er veel aandacht gaat naar parkeeroplossingen, naar groen en naar een ontwerp dat ook een meerwaarde heeft voor de wandelaars en de fietsers die niet per se in de verkaveling wonen. Omdat het gemeentebestuur het belangrijk vindt ook uw mening en suggesties te kennen en te integreren, organiseert het gemeentebestuur hierover een nieuwe Zaventem-aan-Zet-avond. Dit is een participatieavond waarbij iedereen welkom is op 3 februari 2020 omstreeks 20 u. in gemeenschapscentrum De Maalderij, Walenhof  17 te Sterrebeek. Specialisten zullen het masterplan voorstellen en daaraan dus ook een participatieve avond wijden. “

Onze vereniging vindt dit participatief moment heel belangrijk en roept alle leden op om hier actief aan deel te nemen. Alleen zo kan je meer te weten komen en kan je mee invulling geven aan deze bestemming.

Het bestuur van STERREBEEK 2000 zal eveneens vertegenwoordigd zijn. Wij vinden o.a volgende punten belangrijk:


 
- de sociale invulling van het gebied en inrichting met bescheiden kavels (in 2011 stelde Sterrebeek 2000 voor om de hele zone alleen om te vormen tot woongebied indien het in zijn geheel werd voorbehouden voor sociale kavels/woningen om tegemoet te komen aan het grote tekort hiervan)
- anders omgaan met eigendom: alternatieve woonvormen (cohousing,...), erfpacht, opstalrecht (zie https://www.devastgoedgids.be/vastgoed-advies/erfpachthttps://www.samenhuizen.be/cohousing-vlaanderen)
- de verhouding gemeentelijke eigendom/privé en de toewijzingscriteria voor de kavels
- gemeenschappelijke open/groen ruimte en mogelijkheden voor gemeenschappelijke tuinen
- het behoud van de doorgang naar de officiële buurtweg naar Moorsel.
- de lokale waterhuishouding en wateropvang van de achterliggende velden (wadi’s, ...)
- het parkeerbeleid (buurtparking, fietsparkings, ruimte voor deelwagens, oplaadpunten, ....)
- de verkeerafhandeling: autoluwheid van de wijk, voorrang voor fiets- en voetganger; ontsluiting naar de dorpskern
- de landschappelijke invulling naar het achterliggend landbouwgebied.

 
Wat denk jij ervan ? Laat uw stem horen op 3 februari !

 

Het bestuur van STERREBEEK 2000 vzw

 

Bron Gewestelijk Ruimtelijk Struktuurplan Vlaams Strategisch gebied rond Brussel 2011

23-12-2020

Namens Sterrebeek 2000, Femma, Okra, de Rollewagen, de Sterre, de Wafi's, het Sint-Ceciliakoor en Chiro Mik-Mak mochten we op het podium van Studio Brussel voor de Warmste Week in Kortrijk het resultaat van onze wolkentekenboekjes-actie bekendmaken: 5125 euro voor het KinderKankerFonds en de Cliniclowns.

Dank aan alle meewerkende verenigingen, scholen, vrienden en familie die onze 1000 wolkentekenboekjes kochten of hielpen verkopen.
We kregen nog een live optreden cadeau van wrapper Froze featuring Joppe Tange uit Gent met hun toepasselijk nummer: 'Witte wolke'.

17-12-2019 Het is gebeurd ! Doelstelling Warmste Week is bereikt

We kunnen met vreugde meedelen dat de 1000 wolkenboekjes die we voor de Warmste Week hebben laten drukken ten voordele van de Cliniclowns en het Kinderkankerfonds allemaal de deur uit zijn.
De laatste 100, betaald door het Sint-Ceciliakoor, worden zaterdag 21/12 tijdens hun kerstconcert in de kerk uitgedeeld aan de aanwezigen.

We klokken af op 5140 euro (1000x5 + 140 extra sponsering; de drukkosten neemt Sterrebeek 2000 op zich).

Maandag 23/12 gaan we de cheque afgeven in Kortrijk.
Wie wil meegaan, kan ons een seintje geven tegen donderdagavond op telefoon 0468178857 of via ons mailadres.
We gaan met de trein van 11u13 vanaf de luchthaven (geen overstap nodig).

Bedankt aan allen die hebben meegewerkt en/of een boekje hebben gekocht.

Namens de deelnemende verenigingen
Luc Caluwaerts
voorzitter Sterrebeek 2000 vzw

10-12-2019

De presentatie is hier beschikbaar

22-11-2019 Persbericht: Ombudsdienst luchthaven Zaventem waarschuwt voor onveilig gebruik van dwarsbaan 19 tijdens de werken in de zomer van 2020

Tijdens een infosessie op 21 november over het baan- en routegebruik van de luchthaven Zaventem over Sterrebeek en omgeving, georganiseerd door actiegroep STERREBEEK 2000 vzw, waarschuwde ombudsman Philippe Touwaide voor de gevaren bij het uitsluitend gebruik van baan 19 tijdens de werkzaamheden aan baan 25R in de zomer van 2020.

Na de grondige renovatiewerken van banen 25L/07R in 2015 en 01/19 in 2016 renoveert BAC van 13 juli tot 23 augustus 2020 baan 25R/07L
BAC, de luchthavenuitbater, kondigde aan om tijdens deze werken hoofdzakelijk baan 19 te gebruiken voor opstijgingen.

In een brief van 20 november aan Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company, wees de ombudsdienst op de veiligheidsrisico’s van het intensief en continue gebruik van baan 19 voor het merendeel van de vluchtbewegingen zowel tijdens de nacht als overdag.

Baan 19 is geen volwaardige piste. Niet alleen omdat het om een dwarsbaan gaat die niet op dezelfde wijze kan gebruikt worden als parallelle banen 25R/L. De baan is daarenboven te kort, is minder goed uitgerust, heeft bepaalde belemmeringen, heeft geen uitrusting voor uitgangen met hoge snelheid of vrije zones aan de uiteinden. De ombudsdienst verwijst hiervoor ook naar de veiligheidsstudie, uitgevoerd naar aanleiding van het Kalitta ongeval in 2009.

De ombudsdienst wijst erop dat BAC overigens niet bevoegd is om te bepalen hoe er moet gevlogen worden tijdens de werken en dat dit de bevoegdheid is van de federale minister van mobiliteit.

De ombudsdienst wijst dan ook elke verantwoordelijkheid af mocht er zich een ongeval voordoen bij het onoordeelkundig gebruik van baan 19.

Er wordt aanbevolen om het gebruik van andere alternatieve baangebruikschema’s te overwegen, zoals bv.landingen 25L en opstijgingen 01 of landingen 19 en opstijgingen via 07R.

De aanwezigen op de infoavond schrokken dan ook over de veiligheidsrisico’s. Overdag zouden niet minder dan 300 vertrekkende vluchten plaatsvinden op baan 19. Zij vrezen daarenboven de continue ondragelijke lawaaioverlast die dit met zich zal brengen in het midden van de zomer en vakantieperiode.

STERREBEEK 2000 vzw doet daarom een dringende oproep aan de gemeente Zaventem en de federale overheid om deze waarschuwing van de ombudsdienst ernstig te nemen en alles in het werk te stellen om gegarandeerd veilige en minder belastende alternatieven te identificeren en te laten uitvoeren.

Luc Caluwaerts
voorzitter STERREBEEK 2000 vzw

meer info op
https://www.airportmediation.be/documents/archive/17.010_ONTWERPBESLUIT_RESA_Baan_19_21-11-2019_INFO.pdf
https://www.airportmediation.be/documents/archive/17.005%20ONTWERPSBESLUIT%20Renovatiewerken%20BAC%20Baan%2025R%20-%20zomer%202020%20-%208-9-2019.pdf
https://www.airportmediation.be/documents/archive/Presentatie_Gemeente_STERREBEEK.pdf
https://www.airportmediation.be/documents/archive/7097-P_Evaluatie_overvluchten_Sterrebeek_19-11-2019.pdf

21-11-2019

 

Wordt Sterrebeek een WARME GEMEENTE ?

Voor de actie van de Warmste Week/Music for Life van Studio Brussel verkoopt Sterrebeek 2000 samen met enkele verenigingen een kindertekenboekje vol wondermooie wolkenfoto’s voor de prijs van vijf euro.

Dit ten voordele van het KinderKankerFonds en Cliniclowns.

Wil je deze actie steunen? Dat kan door wolkentekenboekjes te verkopen aan familie en vrienden, via je vereniging of school.
Voor meer inlichtingen of uw medewerking kan je terecht via mail info@sterrebeek2000.be of telefonisch op nummer 0468178857.

Luc Caluwaerts, voorzitter

 

2019_10_20

2019_09_23 “Huiskamergesprek” over de optimalisering van de Ring R0

De Vlaamse Overheidsorganisatie die de ‘Werken aan de Ring’ coördineert, introduceerde dit voorjaar het concept “huiskamergesprekken”. Deze huiskamergesprekken hebben tot doel om met geïnteresseerde burgers, verenigingen, actiegroepen, vriendengroepen, … thematisch en gericht over een bepaald thema in gesprek te gaan. Zo kan er een interessante, constructieve discussie ontstaan.
Na een toelichting over oa. ontwerpideeën rond Zaventem is er ruimte voor al uw vragen/suggesties en bedenkingen.
Toegang gratis
 

2019_06_30 STERREBEEK 2000 op de parkfeesten te Sterrebeek

Zoals elk jaar zal onze vereniging aanwezig zijn op de parkfeesten, georganiseerd door volkskunstgroep De Rollewagen.
Opnieuw staat onze infostand klaar om u te verwelkomen op zondag 30 juni.

2019_05_20 Recent werd een Europees burgerinitiatief opgestart opdat de EU een einde zou maken aan de belastingvrijstelling op kerosine.

Hiervoor zijn 1 miljoen handtekeningen nodig over heel Europa.

U kan de petitie tekenen via volgende link
https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative

Meer info vindt u op
https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu/
2019_05_15 Op dinsdag 14 mei organiseerden Sterrebeek 2000 en het Burgerforum Luchthavenregio een avond rond stiller, properder en klimaatvriendelijk reizen. Gezien het moment, minder dan 2 weken voor de verkiezingen, werd er ook een overzicht gegeven van de verschillende partijstandpunten met betrekking tot de luchthaven, en getoetst aan het 12-puntenplan van het Burgerforum. U vindt zowel de volledige presentatie als de partijstandpunten hieronder

Presentatie

Standpunten partijen

2019_05_14

2019-04-27

2019-02-22

2019-01-21

2019-01-03 STERREBEEK2000 vzw wil dat het ontwerp actieplan Omgevingslawaai voor de Luchthaven Brussel-Nationaal 2019-2023 wordt bijgestuurd

Naar aanleiding van de publieke inspraak over het ontwerp actieplan Omgevingslawaai voor de Luchthaven Brussel-Nationaal 2019-2023, formuleerde STERREBEEK2000 vzw verschillende opmerkingen en bezwaren. U vindt de volledige tekst hier.

U kan tot 11 januari nog bezwaar indienen. Hiervoor kan u ook gebruik maken van volgend verkort model.

Tenslotte kan u ook een korte mail sturen naar leefomgevingskwaliteit@vlaanderen.be waarin u zich aansluit bij het bezwaar dat STERREBEEK2000 heeft ingediend, als volgt:
 

Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
leefomgevingskwaliteit@vlaanderen.be

Betreft : Ontwerp actieplan Omgevingslawaai voor de Luchthaven Brussel-Nationaal 2019-2023, openbaar onderzoek

Geachte dames en heren,

Naar aanleiding van de publieke inspraak over het ontwerp geluidsactieplan 2019-2023 voor de Luchthaven Brussel-Nationaal wens ik als inwoner van Sterrebeek (eventueel andere (deel)gemeente) dezelfde belangrijke opmerkingen en bezwaren te maken als deze beschreven in het Bezwaarschrift ingediend door STERREBEEK2000 VZW dat U kan vinden in bijlage.

In het licht van deze opmerkingen en bezwaren vind ik de actieplannen onvolledig en verzoek de Vlaamse overheid de actieplannen bij te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Voornaam:
naam:
adres:

2018-12-05

STERREBEEK 2000 diende een bezwaar in naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor commerciële ruimtes ter hoogte van de zaak Eulaerts op de Mechelsesteenweg te Nossegem.

In één ervan komt ALDI.

De tekst van het bezwaarschrift vind je hier.

2018-10-21

2018-10-10 STERREBEEK 2000 heeft bezwaren bij de voorgenomen schoolparking in de Walenhof.

Hier vind je de volledige tekst van het bezwaarschrift.

2018-09-27 Duurzame alternatieven voor de auto

Journalist Luc Vanheerentals komt spreken over zijn boek
"50 ways to leave your car" of "50 manieren om uw auto achter te laten"

met 50 getuigenissen van mensen die zonder eigen auto leven,
50 tips voor een autoloos leven, 50 aanklachten tegen het massaal
gebruik van de auto en 50 beleidsaanbevelingen

Er worden 5 boeken verloot onder de aanwezigen.

2018-08-04

10 aandachtspunten voor onze gemeente

Ideeën die STERREBEEK 2000 vzw bij elkaar sprokkelde voor het toekomstig gemeentebestuur

In het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen 2018, bracht STERREBEEK2000 vzw enkele ideeën samen (o.a. op de Parkfeesten) voor een beter en leefbaarder Sterrebeek.
Ze werden gebundeld in 10 aandachtspunten (zie hieronder) en verstuurd naar alle politieke partijen en mandatarissen.
Wij hopen dat zij inspirerend kunnen werken voor de opstelling van partijprogramma's en bij de vorming van het toekomstig gemeentebestuur en beleidsplan.


1. Verkeer

 Voor de fietser:
o Meer gescheiden fietspaden (o.a. Zavelstraat, Weiveldlaan voorbij Ikea, Hippodroomlaan) en fietsstraten.
o Het fietsverkeer van de Waalsestraat omleiden via omliggende straten.
o Overdekte fietsstallingen aan bushaltes, horeca, events …
o Fietsverhuurpunten

 Voor de voetganger:
o Meer en beter aangeduide oversteekplaatsen (verlichting, wegversmalling, bloembakken, …)
o Breder zebrapad aan het De Beuscherplein en aan de ingang van het dorp (Mechelsesteenweg vanuit Wezembeek-Oppem)
o Zeker in de dorpskern overal voldoende brede stoepen voor kinderwagen, kind aan de hand, scoot-mobiel of rolstoel

 Voor de wagengebruiker:
o Eenrichtingsstraten rond de dorpskern om het verkeer vlotter te laten verlopen
o 30km/uur zone in en rond de dorpskern, inclusief Mechelsesteenweg van zebrapad aan de ingang van het dorp tot zebrapad aan de Lidl.
o Autodelen bevorderen
o Laadpalen voor elektrische auto’s
o Plan om de mobiliteitscongestie op het kruispunt (Waalsestraat /Tramlaan/Mechelsesteenweg) aan te pakken. Dit moet samen met de buurgemeenten en de overheden uitgewerkt worden. We eisen een analyse van de verkeersstromen van, naar en door onze gemeente waarbij structurele oplossingen worden voorgesteld.
o Een analyse van de verkeersstromen tussen Wezembeek-Oppem en Kraainem moet uitmaken of de dorpskern kan vermeden/ontlast worden door de Hippodroomlaan door te trekken tussen de Mechelsesteenweg en de Tramlaan. Een eventuele doorsteek moet dan een parallelbaan worden naast de bestaande lokale weg voor de wijk (zoals in de Sterrebeekstraat naar Zaventem). Verkeersremmende maatregelen op dat stuk van de Hippodroomlaan.

 Voor de schoolkinderen:
o Schoolstraten moeten fietsstraten zijn, met 1-richtingsverkeer voor auto’s, met brede stoepen en actieve verkeersborden. Eventueel bannen van alle autoverkeer behalve voor schoolbussen, kiss & ride-zone en bewoners.


2. Openbaar vervoer

 Optimalisering van buslijn traject 830, van de verbinding met het MCH in Wezembeek-Oppem, van de bussen naar/van het metrostation in Kraainem ’s avonds, verbinding naar Zaventem en tussen de deelgemeenten.


3. Duurzame groei van de luchthaven

 De door BAC voorgestelde stijging tot 119 vluchten per dag over dwarsbaan 19 van de luchthaven mag niet aanvaard worden.

 Blokkering van de louter commerciële uitbreidingsplannen van BAC. We willen een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en hebben samen met bewonersgroepen uit de luchthavenregio een 12-puntenplan ontwikkeld dat dit mogelijk moet maken. Dit plan eist onder meer: een plafond van respectievelijk 250.000 vluchtbewegingen per jaar en 74 vluchten per uur, een wettelijke verankering van het historisch baangebruik, stillere vliegtuigen door verlaging van de quota counts, afschaffing van de nachtvluchten. Heffingen moeten vervuiling inperken, vliegmaatschappijen aanzetten tot technologische vernieuwing en een einde maken aan de onbelaste en oneerlijke concurrentie met de andere vormen van transport.


4. Een doordachte strategie moet uitgewerkt worden voor een verdere duurzame en kwaliteitsvolle ontwikkeling van onze dorpskern en om leegstand aan te pakken. Men kan hierbij steun vragen aan de Vlaamse Bouwmeester.

5. De dorpskern moet ook groener en meer algemeen moet een betonstop beslist worden.

 Heraanleg van het De Beuscherplein met groene parking, hertekening parkeerplaatsen, overdekte fietsenstalling, plaats voor autodelen en voor elektrische auto’s, met laadpalen;

 Regelmatig(er) onderhoud van aanplantingen, bermbeheer, stoepen, voet- en fietspaden. Kunnen er toch ergens vuilbakken komen, eventueel met camera.

 Bevriezing van de verkavelingsplannen op het Moorselveld en tussen Voskapelstraat en Bosdellestraat.

 Omgeving Ruwendal: herstellingen en zitplaatsen voorzien


6. Waterproblemen

 Een samenwerkingsverband met naburige gemeenten waarbij de gemeenschappelijke middelen,
voertuigen en mankracht kunnen ingezet worden in een door overstromingen getroffen gemeente om de gevolgen op te ruimen en de burgers snel te kunnen helpen.

 De gemeente informeert beter en sneller de burgers via haar website of andere sociale media over de stand van zaken i.v.m. interventies van zowel de technische dienst als de brandweer (opkuis, pompen).

 Een grondige analyse van het overstromingsrisico in het centrum van Sterrebeek in functie van het bestaande en recent vernieuwde rioolplan, erosiemaatregelen en de nieuwe afwateringssituatie (nieuwe verkavelingen), gevolgd door een plan dat oplossingen verzekert voor de toekomst. De Tramlaan en de Mechelsesteenweg mogen echter niet meer opengebroken worden, dit zou de doodsteek worden van de handelszaken daar.


7. Burgerparticipatie

 Wij vragen een evaluatie van het zeer gewaardeerde initiatief Zaventem aan Zet. En wat met de onderwerpen die nog niet aan bod kwamen? Wij stellen een tweede ronde voor, alvast zeker voor de mobiliteitsproblematiek en de problemen met de waterhuishouding en het groenbeheer.
Voor het Zeenpark vragen de burgers een parkreglement (geen barbecue, aanleg van een hondenweide, stilte na 23u, …)
 Herwerken van de statuten van de gemeentelijke raden, vooral de dorpsraden. Ook individuele wakkere burgers moeten er terecht kunnen, niet enkel verenigingen. Algemene dorpsthema’s moeten er aan bod kunnen komen.

 De vergaderingen van de gemeenteraad zouden moeten beginnen met de openvraagstelling. Uitnodigingen, verslagen en andere belangrijke informatie beter digitaal verspreiden.

 Gemeentelijke infokanalen: de website kan nog beter en gebruiksvriendelijker.

 Het nieuwe college komt in elke deelgemeente het nieuwe coalitieakkoord publiek toelichten.


8. Verdere versterking van de maatregelen om de inburgering van nieuwkomers te verzekeren: dit gaat over samenlevingsregels, taal aanleren en afspraken. Regelmatige ontmoetingen om dit op te volgen. Het verenigingsleven en actief geëngageerde burgers kunnen hier meer bij betrokken worden.


9. Meer aandacht en een plan zijn nodig tegen vereenzaming en armoede. Niettegenstaande de gemeente zich kan rekenen bij de rijkste gemeenten van Vlaams-Brabant, blijven de armoede en kinderarmoedecijfers er eveneens hoog. Het OCMW kan, in navolging van andere gemeenten (oa. Wezembeek-Oppem) een vrijwilligersnetwerk uitbouwen, voor klusjes, vervoer (naar o.a. het MCH, activiteiten).
We vragen dat de gemeente vrijwilligerswerk (incl. buddywerking) alsook de voedselbank beter ondersteunt en bekendmaakt.


10. Energie: opzetten van een energiecoöperatieve in samenwerking met andere gemeenten.
 

2018-06-17 Burgerforum Luchthavenregio maakt 12-puntenplan bekend voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem.

Het Burgerforum Luchthavenregio, waar STERREBEEK 2000 lid van is, stelde zondag 17 juni een 12-puntenplan voor aan de lokale politici. Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden uit Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Zaventem en Wezembeek-Oppem waren talrijk aanwezig in het gemeentehuis van Steenokkerzeel.
Het 12-puntenplan biedt een concreet alternatief voor de uitbreiding die door de luchthavenuitbater (BAC) op tafel is gelegd. Het uitgangspunt van het Burgerforum is dat deze uitbreiding niet nodig is voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Essentieel in het plan is dat de overheid het initiatief neemt om een langetermijnvisie uit te tekenen voor de luchthavens van ons land, samen met alle betrokkenen en op basis van becijferde scenario’s. Een wettelijk kader moet zekerheid en stabiliteit garanderen. Een globaal mobiliteitsplan moet meer en slimmer investeren in andere vervoersvormen dan vliegtuig en wegverkeer, o.m. door vluchten onder de 500 km te vervangen door betere trein- en busverbindingen, alsook in een betere connectiviteit tussen de luchthavens.
Enkele opvallende eisen als basis voor de gevraagde langetermijnvisie: een plafond van respectievelijk 250.000 vluchtbewegingen per jaar en 74 vluchten per uur, een wettelijke verankering van het historisch baangebruik, stillere vliegtuigen door verlaging van de quota counts en afschaffing van de nachtvluchten. Slimme heffingen moeten vervuiling inperken, vliegmaatschappijen aanzetten tot technologische vernieuwing en een einde maken aan de onbelaste en oneerlijke concurrentie met de andere vormen van transport.
Het Burgerforum maakt zich sterk dat door hinder te beperken aan de bron, in plaats van te verschuiven, een draagvlak ontstaat bij de bevolking om te komen tot een alternatief voor de uitbreiding van de luchthaven.
Het Burgerforum Luchthavenregio is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen die ijveren tegen de uitbreidingsplannen en ongebreidelde groei van de luchthaven van Zaventem. Zij streven naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven waarbij leefbaarheid hand in hand gaat met economie.
Hieronder de 12 punten
1. Een plafond op het totaal aantal vliegbewegingen per jaar van 250.000 in 2025.
2. Behoud van het huidig maximum van 74 vliegbewegingen per uur voor de piekperiodes.
3. Wettelijke verankering van het historisch preferentieel baangebruik gebaseerd op de windnormen.
4. Gebruik van geluidsarmere vliegtuigen, door vermindering van de quota counts tegen 2020.
- Van 23u tot 6u: quota count van 3
- Van 6 tot 7u: quota count van 4
- Andere tijdstippen: quota count van 12
5. Afschaffing van de nachtvluchten tegen 2025, met afbouw vanaf 2020: van 16.000 nachtbewegingen naar 10.000, met vertrekken van 5.000 naar 3.000.
6. Geluidsnormen ook in Vlaanderen en geharmoniseerd tussen de regio’s.
7. Proefdraaien in loodsen ipv op een proefdraaiplaats in open lucht.
8. Een plafond op vervuiling per vliegtuig. Duidelijke normen op vlak van CO2, stikstofoxiden (NOx) en (ultra)fijn stof en deze verankeren in onze klimaat-doelstellingen en –inspanningen. De luchtvaartsector moet zich engageren voor de klimaatdoelstellingen.
9. Slimme heffingen maken een einde aan de oneerlijke concurrentie van de luchtvaart met andere transportmiddelen en doen de vervuiler bijdragen.
 Op Belgisch niveau vragen wij daarom:
- Een belasting per vliegtuig in functie van (1) de geluids- en uitstootclassificatie van het vliegtuig, (2) van het tijdstip van de vlucht, waarbij vliegen tijdens de piek significant meer belast wordt en (3) reisbestemming: extra heffing voor internationale/intercontinentale vluchten (buiten de EU)
- Een ticket taks in afwachting van de BTW heffing, waarbij de huidige Diabolotoeslag wegvalt.
 Op Europees niveau vragen wij:
- Een belasting op brandstof; bovendien gedifferentieerd om vliegen met zwavelrijke kerosine te ontmoedigen.
- BTW op vliegtuigtickets.
10. Een gecoördineerde samenwerking en connectiviteit met andere luchthavens, ondermeer via snelle en regelmatige treinverbindingen. Dit moet leiden tot meer specialisatie en een vlottere nationale en internationale bereikbaarheid.
11. Een globaal mobiliteitsplan via samenwerking tussen overheden, privésector en gebruikers.
- Uitbouw van snelle en milieuvriendelijke alternatieve transportvormen, ter vervanging van vluchten onder de 500km.
- Uitbouw van een volwaardig en uitgebreid trein-tram-busstation op de luchthaven.
- Oost /Zuid ontsluiting van de luchthaven via voldoende rechtstreekse treinen.
- Afwerking van het Gewestelijk Expresnet (GEN) en tramlijnen met Brussel.
12. De federale overheid ontwikkelt in overleg met de regio’s en andere belanghebbenden een duurzame strategische luchthavenvisie en een wettelijk kader.
- Relevante scenario’s worden geëvalueerd o.m. via onafhankelijke becijfering van hun maatschappelijke kosten en baten: gezondheid, milieu, infrastructuur, mobiliteit, jobs, veiligheid, ...
- De federale en regionale overheden bepalen de regels waaraan de Belgische luchthavens en betrokken operatoren zich moeten houden.
- De overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de luchthavenvisie en de naleving van de spelregels en informeren alle betrokkenen.

Lees hier het standpunt van de gemeente Zaventem op het 12-puntenplan en het antwoord erop van STERREBEEK2000

2018-05-05 STERREBEEK 2000 hield een succesvolle actie aan de afgesloten ingang van de Weg van Gorzen, de voorziene wandelweg doorheen het golfterrein The National te Sterrebeek.
De actie kaderde in de campagne "Doorgang voor iedereen" van Trage Wegen vzw.
In een korte toelichting vroeg onze vereniging aan de golfeigenaar Sterea, Regionaal Landschap en de gemeente om eindelijk de beloofde werken zo snel mogelijk te realiseren en zeker tegen 21 oktober. STERREBEEK 2000 zal dan zijn Trage Wegenwandeling aansluiten op het wandelpad.
De actie werd afgesloten met het uitrollen van een spandoek.

Op 27 augustus 2016 werd deze wandelweg zogezegd "officieel" ingewandeld maar intussen is de doorgang nog steeds afgesloten en is de wandelweg niet volledig afgewerkt tot aan de Museumlaan.

We vragen de gemeente, Regionaal Landschap en de projectverantwoordelijken van het golfproject Sterea deze weg af te werken en open te stellen. Zo herinneren we de gemeente en Sterea aan hun verplichting in het kader van de bouw- en milieuvergunning.

Onze actie stond niet op zich: over heel ons land werd op 5 mei gepleit voor het heropenen van trage wegen. We proberen hiermee een krachtig signaal uit te zenden naar alle gemeentebesturen en het bredere publiek.

Ondanks al hun troeven verdwijnen er nog elk jaar kilometers van deze trage wegen. Ze worden verbreed en verhard tot een gewone straat, geraken in onbruik door te weinig onderhoud of worden gewoonweg ingepalmd. En dat terwijl ze het verschil kunnen maken voor veilige en duurzame verplaatsingen.

We herhalen deze actie op de Dag van de Trage Weg – op zondag 21 oktober 2018 met onze Trage Wegenwandeling. We zullen dan nagaan of onze gemeente en Sterea er tegen die datum in slagen om deze doorgang te realiseren.

2018-04-21

Kom met de familie eens samen werken in de natuur !

Op zaterdag 21 april organiseert NATUURPUNT Zaventem op de ‘Dag van de Aarde’, in samenwerking met STERREBEEK2000, de traditionele werkdag in de gebiedjes Bombazijnen, ‘t Imbroek, Rode Beuken en Noskoem Boske.

Een gelegenheid om eens met de familie te WERKEN AAN NATUUR, want er is voor elk wat wils. Je hoeft geen bosdeskundige of tuinier te zijn om een handje toe te steken en ook voor kinderen zijn er klusjes.

De werkdag duurt ongeveer van 9 tot 17 uur maar je kan zelf bepalen wanneer je komt helpen.

Werkkledij, handschoenen en stevig schoeisel zijn altijd nuttig en ook mag je altijd klein werkgerief meebrengen (snoeischaar, takkenschaar, hark en spade).

Tijdens de middag is er een broodjeslunch met soep voor de vrijwilligers die een volledige dag komen meehelpen.

Volgende werkjes staan op het programma
Weide Rode Beuken (aan de Colruyt in Nossegem)

- verstevigen van de afsluiting
- proper maken van het werkkot
- installeren van het werkmateriaal
- verzorgen van de fruitbomen
- opruimen van afgevallen takken
- verzorgen van de bloemenweide

Bombazijnen
- 2 takkenwallen bouwen
- afgevallen hout verzamelen
- bramen uitdunnen
- wandelweg vrijmaken

Weide Imbroek
- schapen verhuizen van Rode Beuken naar Imbroek
- bomen beschermen tegen schapenvraat
- omheining verstevigen
- distels en netels verwijderen
- knothout wilgen verhuizen naar de takkenwal Bombazijnen

Afspraak: om 9 uur of later aan het kapelletje op ’t Imbroek in Zaventem (Michielsstraat)
Info en aanmelding voor de broodjeslunch:
Bernadette Kinart, bernadette.kinart@telenet.be

2018-03-08

2018-02-08

2018-01-27 In een eerste fase wil Brussels Airport tegen 2025 de huidige banen "optimaliseren" vooraleer eventueel baan 25L of de taxibaan ervan te verlengen tegen 2040.
Bij die "optimalisering" is voorzien dat de dwarsbaan 19 extra zou gebruikt worden tijdens de week.

Als Brussels Airport zijn uitbreidingsplannen kan uitvoeren dan krijgt Sterrebeek bij gebruik van die baan 19 in 2025 119 vluchten per dag te verwerken.
Dat werd meegedeeld door de BAC experts woensdagavond 24 januari in Steenokkerzeel en Erps-Kwerps (zie presentatie hieronder).
Bovenop de nacht- en weekendvluchten zullen we dan alle dagen gebulder over Sterrebeek krijgen. Ook Zaventem, Nossegem, Wezembeek-Oppem en verder Tervuren zullen in de klappen delen (zie de geluidscontouren).

Hallucinant en totaal onaanvaardbaar !!

Luc Caluwaerts
voorzitter STERREBEEK2000 vzw
lid van Burgerforum-Luchthavenregio


 

2018-01-24

BURGERFORUM LUCHTHAVENREGIO - NIEUWSBRIEF JANUARI 2018

Beste lezer, sympathisant,

Eerst en vooral wensen we u een gezond, voorspoedig en vooral geluidsarm 2018.

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in 2017 op één van onze informatieavonden aanwezig was of via de sociale media belangstelling getoond heeft voor onze activiteiten.

2018 wordt een moeilijk jaar voor onze dorpen en de luchthavenregio. De luchthavenuitbater (BAC) gaat immers - met de voeten vooruit - door met zijn wilde plannen om de luchthaven uit te breiden.

Op woensdagavond 24 januari zal BAC komen uitleggen wat hun ‘Strategische Visie 2040’ inhoudt en wat de impact zal zijn op de omgeving.

Voor onze gemeenten en het Burgerforum Luchthavenregio zijn de voorgestelde optimalisatie- en uitbreidingsplannen totaal onaanvaardbaar én onnodig. De dorpskernen van Erps-Kwerps en Humelgem krijgen hierdoor de doodsteek en dreigen een tweede Doel te worden. Deze uitbreiding is bovendien zo ingrijpend dat de leefbaarheid van de hele regio ten oosten en ten zuiden van de luchthaven ernstig verstoord wordt. Duizenden omwonenden zullen bijkomende hinder krijgen.  De luchthaven beweert het tegendeel en minimaliseert de impact van de uitbreiding. Zij benadrukken dat “slechts 22 woningen” zullen onteigend worden in het ergste scenario (de verlenging van de baan 25L).

Er wordt zedig verzwegen dat minstens een 500 tal gezinnen in Humelgem (de bewoners van de hele historische dorpskern) en in Erps (de bewoners van “de witte wijk” en daarrond) geïnfecteerd worden. Extra grondlawaai, lawaai van opstijgende vluchten en extra fijn stof zullen nog meer gezondheidsproblemen meebrengen. En wie niet onteigend wordt, ziet zijn woning in waarde dalen.

Meer dan tienduizend mensen in de hele regio rond de luchthaven zullen bijkomende en nieuwe hinder te verwerken krijgen. Naast Steenokkerzeel en Kortenberg, zullen Sterrebeek, Wezembeek en Tervuren , maar zeker ook Zaventem-centrum  extra lawaai en fijn stof ‘op hun dak krijgen’. We zullen bovendien met zijn allen nog meer dan vandaag stilstaan in de file door het extra wegverkeer.

Wij roepen u daarom op om op woensdag 24 januari  aanwezig te zijn. Het is een unieke kans om uw vragen te stellen aan de luchthaven, uw mening en zorgen te uiten en meer te weten te komen over hun plannen.

Afspraak woensdagavond 24 januari van 18u tot 19u30 in GC De Corren, Van Frachenlaan 24, in Steenokkerzeel, of van 20u tot 21u30 in de sporthal van Erps-Kwerps, Oude Baan 14.

Tot dan!

Henk Cuypers                                                                    Lees ook hier onze visietekst                                            

Voorzitter Burgerforum Luchthavenregio

www.burgerforum-luchthavenregio.be

2017-10-23 PERSBERICHT: Burgerforum Luchthavenregio roept luchthavengemeenten op tot initiatieven voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven zonder uitbreiding

In een druk bijgewoond infomoment in Humelgem gaf het BURGERFORUM LUCHTHAVENREGIO zijn visie op de uitbreidingsplannen 2040 van de luchthaven Zaventem aan burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de gemeenten Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Tervuren, Zaventem en Wezembeek-Oppem.

Het BURGERFORUM, een bundeling van de bewonersgroepen Zone-S (Steenokkerzeel),
Sterrebeek 2000 (Sterrebeek), Decibel 25L (Kortenberg), lokale Natuurpuntafdelingen en Groene Vallei, verduidelijkte welke bijkomende geluidshinder in de omliggende gemeenten te verwachten valt.
Het Burgerforum stelt de uitbreidingsplannen, zogezegd bedoeld om meer vliegtuigbewegingen aan te kunnen tijdens piekmomenten, in vraag en wil geen nieuwe geluidshinder bovenop de reeds bestaande hinder ten voordele van Brussel.
Volgens het forum moet de luchthaven nog kunnen groeien binnen het bestaande baangebruik.

Het Burgerforum vroeg de aanwezige gemeentebestuurders de bekommernissen van hun burgers in concrete engagementen te vertalen en hun belangen te behartigen in al hun contacten met de luchthaven. Het forum roept de politieke partijen ook op om deze bekommernissen te integreren in de verkiezingsprogramma’s voor 2018.

De aanwezige bestuurders lichtten hun samenwerking toe in het Toekomstforum en in het Platform Luchthavenreigio Vlaams-Brabant, waarin 65 Vlaams-Brabantse gemeenten een gemeenschappelijk standpunt bepaalden.
Zij uitten o.a. heel wat bedenkingen over het initiatief Forum 2040 van BAC, dat blijkbaar niet de bedoeling heeft om een draagvlak te maken over de ontwikkeling van de luchthaven.
Ook hebben ze zeer grote bezorgdheid over de bedoelingen van Minister Bellot naar aanleiding van het vonnis van de Brusselse rechtbank van 1ste aanleg aangaande de inperking van de vluchten over Brussel. Uit een brief van de minister aan de burgemeesters mag worden afgeleid dat hij Belgocontrol wil opdragen om de vluchtroutes te laten herzien, ten einde Brussel te ontwijken.

De gemeenten voorzien eventuele juridische stappen te ondernemen om het historisch baangebruik te vrijwaren en dat in samenwerking met de burgers en bewonersgroepen rond de luchthaven.

Namens het Burgerforum Luchthavenregio
Decibel 25L, bewonersgroep Kortenberg
Zone S, bewonersgroep Steenokkerzeel
Sterrebeek2000, bewonersgroep Sterrebeek
2017-10-15

Onze Trage Wegenwandeling op 15 oktober was weer een groot succes! Een 50-tal wandelaars genoten onder een stralende zon van de open ruimte tussen Sterrebeek en Nossegem. De borrel onderweg wist men te waarderen. Met dank aan de medewerking van de Wandel- en Fietsvrienden Sterrebeek.

2017-09-28

2017-06-25 Ook dit jaar namen we einde juni met STERREBEEK2000 deel aan de parkfeesten. Het werd in alle opzichten een heuglijke gebeurtenis. Vooreerst was de opstelling helemaal anders, waardoor de infostanden achteraan kwamen in plaats van voor aan de ingang. Eten en drinken was ook anders georganizeerd.
De nieuwe opstelling zorgde er voor dat mensen veel langer in de buurt van de standjes bleven rondsnuisteren en openstonden voor wat meer discussie en informatie. Zo konden ondermeer de folders met betrekking tot de plannen van de luchthaven en onze activiteiten in het najaar aan velen worden uitgedeeld.
Deze editie leverde ons tevens een aantal nieuwe leden op die we hierbij van harte welkom heten !
Verder bleef het mooi weer, het gras was droog en nodigde uit tot gezellig gaan zitten, en dat was ook wel even geleden !
Tenslotte waren er echt wel veel mensen uit andere gemeenten en streken voor wie het de eerste keer was.
Bij succesvol puzzelen kon je prijzen winnen : de postkaarten met monumenten van Sterrebeek en die van de retro-tentoonstelling over Sterrebeek gingen als zoete broodjes van de hand, evenals de blinkend rode led zaklampjes met het logo van STERREBEEK2000 erop.
We konden ook enkele politici spotten, onze burgemeester kwam, bleef een hele tijd en zag dat het goed was!
Al bij al een interessante en gezellige dag, op naar de volgende editie.
2017-06-15 STERREBEEK2000 en FEMMA Sterrebeek nodigen u uit op een infoavond over

Inbraakpreventie en de rol van buurtinformatienetwerken (BIN)

donderdag 15 juni, 20u, De Kring, Kerkdries, Sterrebeek

Gratis toegang

Sprekers: Dienst integrale veiligheid gemeente Zaventem en Lokale politie Zaventem

De dienst integrale veiligheid van Zaventem ontwikkelt projecten en acties rond uiteenlopende fenomenen van veiligheid en leefbaarheid. Het doel is de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn in de gemeente te vergroten door het voorkomen van overlast en criminaliteit.

Op de infoavond zal de dienst verscheidene tips geven over hoe je inbraak kan voorkomen.

Ook zal de werking van de BINs of Buurtinformatienetwerken worden toegelicht en hoe je er kan aan deelnemen. Een buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle, voorkomt inbraken en vergroot het veiligheidsgevoel.

Liefst inschrijven via : contact@femmasterrebeek.be

In samenwerking met de politie van Zaventem en het buurtinformatienetwerk
2017-05-20 STERREBEEK2000 nodigt u graag uit op zaterdag 20 mei 2017 voor een

Geleid bezoek aan het Vlaams-Brabants Provinciehuis.


Provincieplein 1, 3010 Leuven. P.S. Oude gps software herkent soms het adres niet.

Rondleiding van 10 tot 12u.
- ofwel met de auto (carpool) vertrek om 9u15 aan de Kerkdries
- ofwel met het openbaar vervoer: NMBS of De Lijn.
wandel links (rug naar station) bergop richting Tiensepoort.
Het provinciehuis is het torengebouw: elf verdiepingen, 42m hoog, met geel balkon.

Gratis maar verplicht inschrijven via info@sterrebeek2000.be
met vermelding of u mee carpoolt.

2017-04-20

De infoavond trok een volle zaal omwonenden naar Ons Huis te Sterrebeek (niemand wou blijkbaar op de eerste rij zitten ;-) ). De sprekers van de groepen Sterrebeek2000, Decibel25L, Zone-S en Natuurpunt maakten duidelijk welke hinder er zal bijkomen in Zaventem en haar deelgemeenten indien deze plannen doorgaan. Ook de impact op Steenokkerzeel (Humelgem) en Kortenberg werd verduidelijkt. Na de pauze waren er veel interessante tussenkomsten en vragen vanuit het publiek.

De presentatie vindt u hier.

2017-03-06 Op 6 maart 2017 om 20u zal Brussels Airport Company zijn toekomstvisie 2040 voor de luchthaven toelichten in de raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem.

De leden van de commissie ruimtelijke ordening en van de milieuadviesraad zijn hierop uitgenodigd (zie hieronder).

Ook alle inwoners van Zaventem kunnen de toelichting bijwonen als publiek (zonder mogelijkheid tot tussenkomst).

Gezien het belang van de BAC-plannen voor Sterrebeek en de te verwachten bijkomende geluidshinder voor Sterrebeek, roepen we iedereen op om de vergadering bij te wonen. Informatie uit eerste hand lijkt ons uiterst belangrijk.

U kan best uw aanwezigheid melden aan bruno.depondt@zaventem.be
 

 

 

 

 

Website ontwerp: ©STERREBEEK 2000 vzw

Laatste wijziging 20-02-2021