Stop de Waalse verkiezingen in Vlaanderen!

VAN IDEALISME NAAR REALISME

EEN STAND VAN ZAKEN ….

 

Reeds in het begin van 2003 verscheen er in ons tijdschrift een artikel met betrekking tot deze problematiek. Vanuit federaal niveau werd deze oproep ons zelfs absoluut niet in dank afgenomen….! Vooral onder impuls van het Halle-Vilvoorde Komitee en met de steun van een speciaal daartoe opgerichte Staten-Generaal van Burgemeesters en Schepenen van Halle -Vilvoorde kwam het verzet tegen de bestaande mistoestanden pas echt op gang.

Toch nog even kort schetsen waarover het precies gaat.
Door de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde wordt een groot deel van Vlaanderen beschouwd als tweetalig. Onder meer in Gooik, Liedekerke, Zemst, Kapelle-op-den-Bos, Merchtem, Affligem, Londerzeel, bij ons in Zaventem enz. worden  nog steeds Waalse en Frans-Brusselse verkiezingen gehouden !
Reeds meer dan 40 jaar eist geheel Vlaanderen dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gesplitst!   De niet-gesplitste kieskring is een anachronisme, en staat haaks op de federale staatsordening en de grondwettelijke indeling van het land in taalgebieden, gewesten en provincies.
Alle Vlaamse partijen en ook het Vlaams Parlement  staan achter de eis tot splitsing, maar tot voor kort gebeurde er niets.

Daar is ondertussen gelukkig verandering in gekomen. Net zoals ze dat in het verleden gedaan hebben bij hun verzet tegen de talentelling, de totstandkoming van de regelgeving met betrekking tot het taalgebruik in bestuurszaken, de taalwetgeving in het algemeen,… willen "de Burgemeesters" ook nu hun historische rol opnemen en voortrekkers zijn in deze rechtmatige strijd voor de burgers om zodoende eindelijk te komen tot de eenvoudige Vlaamse kieskring. Dit zonder nog langer verkiezingen voor Waalse en Frans-Brusselse lijsten te moeten organiseren en tevens ook de splitsing van het gerechtelijk arrondissement te verwezenlijken.

De krachtlijnen van het wetsvoorstel:

- overal provinciale kieskringen afschaffen
- hetzij een provinciale kieskring Vlaams-Brabant oprichten

Dit wetsvoorstel werd ingediend zowel in de Kamer als in de Senaat. Bovendien moet de kieswet toch aangepast worden voor de Europese verkiezingen m.b.t. de zetelaanpassing voor de Duitstalige Gemeenschap.

Het parlement moet dus over de kieswetgeving debatteren.

Stand van zaken: reeds 26 gemeenten in Halle-Vilvoorde keurden in college of gemeenteraad deze motie goed; ook de Zaventemse gemeenteraad keurde een motie in die zin goed. Het Franstalige Union des Francophones stemde als enige natuurlijk tegen. Als de splitsing geen feit is voor de Vlaamse en Europese verkiezingen van volgend jaar, zal Zaventem ze wel nog mee organiseren.

Deze resolutie stelt dat:

Als gevolg van de goedkeuring van deze resolutie wordt de aktie naar gans Vlaanderen opengetrokken:

  1. Alle gemeenten van Vlaanderen zullen worden gevraagd zich aan te sluiten bij ons initiatief;

Zie reeds het initiatief van Koen ANCIAUX die als Burgemeester van Mechelen zijn volledige steun heeft toegezegd;

  1. Vorige week heeft Minister Van Grembergen bij het debat over de Vlaamse Rand toegezegd dat hij zelf een brief zal sturen naar de gemeenten ter ondersteuning van het initiatief en beloofde tevens alle steun aan de actie voor de splitsing;
  2. En dan … rekenen de burgervaders van Halle-Vilvoorde erop dat gans Vlaanderen recht staat om hen te ondersteunen en dit op basis van de resolutie van het Vlaams Parlement, die door iedere burger zal kunnen ondertekend worden; (De resolutietekst van het Vlaams parlement wordt dus de basistekst.)
  3. Oproep aan het O.V.V. (Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen) ter ondersteuning van de actie;
  4. "En dan…", stellen de Burgemeesters bij monde van woordvoerder Leo Peeters: "dan staan wij ook niet meer in voor de gevolgen indien de wetgever federaal nog niet zou komen tot de behandeling en beslissing voor het wetsvoorstel in verband met de splitsing…!"

Afsluitend een aantal zeer belangrijke en vooral duidelijke bedenkingen vanwege de Staten-Generaal van Burgemeesters en Schepenen van Halle - Vilvoorde :

Wij zijn dit evenwel niet want we hebben een concreet voorstel, wij respecteren de Grondwet en wensen gewoon dat de kieswetgeving in overeenstemming wordt gebracht met de indeling in gebieden en grenzen, zoals vastgesteld in de GRONDWET.

Dat is toch onze plicht en men kan ons toch niet blijven dwingen om verkiezingen te blijven organiseren die helemaal geen correcte rechtsgrond meer hebben en dus de grondwet miskennen. "

Maar in dit land moet je er wel een STATEN-GENERAAL voor organiseren en zullen we zeker de steun van heel Vlaanderen absoluut nodig hebben! "

Uiteraard volgen wij samen met U de verdere ontwikkelingen van deze wel zeer actuele zaak op de voet. We rekenen dan ook op uw verdere steun en actie zodra dit nodig mocht blijken. Dit is een unieke kans, sinds lang, om te bewijzen dat Vlaanderen het beu is met zich te laten sollen!

Met "ALLE" Vlaamse neuzen in dezelfde richting moet dit lukken.

 

Luc De Vits