Sterrebeek, 2 mei 2004

 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te Zaventem.

Diegemstraat 37, 1930 Zaventem

 

Betreft : heraanleg Tramlaan - Sterrebeek - Fietsstallingen

 

Geachte Dames, Heren,

 

Naar aanleiding van de heraanleg van de Tramlaan te Sterrebeek, genoten de werfplannen op de Tramlaan onze bijzondere aandacht.

Op de plannen stellen we vast dat er GEEN fietsstallingen voorzien worden aan de
belangrijkste bushaltes in ons dorp. Deze bushaltes aan het begin van de Tramlaan zijn nochtans belangrijke knooppunten, gezien de diverse busverbindingen aldaar.

Voor sommige buslijnen is de halte aan het begin van de Tramlaan ook de enige halte te Sterrebeek. De inwoners van Sterrebeek zijn dan ook aangewezen op o.a. de fiets om de halte te bereiken.

Noodzakelijke trendbreuken inzake mobiliteit (korte afstanden) zullen slechts bekomen worden wanneer de voor de hand liggende alternatieven degelijk en ernstig worden voorbereid.
Zo is de uitvoering van een degelijk fietsbeleid, ook en vooral op lokaal vlak, voor STERREBEEK 2000 van groot belang. Een ernstig fietsbeleid houdt in dat overdekte, gebruiksvriendelijke fietsstallingen voorzien worden aan belangrijke haltes van gemeenschappelijk vervoer.

We verzoeken u met aandrang opdracht te geven aan de bevoegde diensten/instanties om, voor zover dit nog niet voorzien was, voornoemde vergetelheid alsnog weg te werken.

Met onze dank hiervoor,
namens STERREBEEK2000 vzw.
 

Luc Caluwaerts Hugo Leonard Magda Rock

Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris