STERREBEEK 2000 vzw

Erkende streekgebonden vereniging  

   

Vrijwaren van groene en open ruimte

 
Actueel en doel
Groene en open ruimte
Rechtvaardige nachtrust
Milieubewust
Vlaams
Sociaal en cultureel
Erfgoed bewaren
Verkeersveilig
Bestuur en werking
Lid worden
Andere sites

 

e-mail: info@sterrebeek2000.be

Onze gemeente leefbaar houden heeft sterk te maken met de manier waarop onze ruimte in de toekomst geordend wordt. STERREBEEK 2000 volgt nauwgezet alle dossiers die zowel op korte termijn (vergunningen) als op lange termijn met ruimtelijke ordening te maken hebben.

STERREBEEK 2000 formuleert regelmatig opmerkingen en voorstellen naar aanleiding van openbaar onderzoeken.

De vereniging is lid van de gemeentelijke milieuadviesraad en van de gemeentelijke en provinciale commissie voor ruimtelijke ordening. STERREBEEK 2000 is ook lid van de koepelvereniging Bond Beter Leefmilieu en van het Front Open Landschap.

Prioritair behoud van de resterende open ruimte

 

Brieven, standpunten, acties en persberichten

Dossiers

   

Bezwaarschrift GRUP VSGB

Bezwaarschrift STERREBEEK 2000 tegen plan-MER VSGB

Modelbezwaarschrift bij plan-MER Vlaams Strategisch gebied rond Brussel

Opmerkingen in het kader van de verbreding van de Ring R0

Gemeentelijk milieubeleidsplan juni 2005 in openbaar onderzoek tot 30 september

Voorontwerp bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek

2016-03-02 Het Nieuwsblad: Nieuwe verkaveling krijgt uniek bekken
2015-12-16 Het Nieuwsblad: Verkaveling Vossemlaan goedgekeurd
2015-09-24 Het Laatste Nieuws: Opnieuw bezwaren Sterrebeek2000 bij aanvraag verkaveling
2015-09-23 Het Nieuwsblad: Vrees voor verkeersoverlast door nieuw woonproject
2015-05-13 Het Laatste Nieuws: Pak bezwaren tegen nieuwe woonzone
2015-02-20 Het Nieuwsblad: Weg van Gorzen verbindt gemeenten
2015-02-19 Het Nieuwsblad: Gemeenten verbonden door Weg van Gorzen
2015-01-15 Het Nieuwsblad: Actiegroep positief over Sterea-project
2014-12-21 PERSBERICHT: Eindelijk vergunningsaanvragen voor golfterrein en bijhorend clubhuis te Sterrebeek

De vereniging STERREBEEK 2000 vzw is verheugd dat de vergunningsaanvragen voor het golfterrein en voor het bijhorend clubhuis op de voormalige hippodroomsite te Sterrebeek nu ook in openbaar onderzoek zijn gegaan.

De vereniging staat positief tegenover deze aanvragen omdat het golfterrein en bijhorend clubhuis eindelijk een duurzame en leefbare oplossing bieden aan de hippodroomsite.

STERREBEEK 2000 heeft er steeds voor gepleit dat de aanvragen voor de golf gelijktijdig zouden gebeuren met deze voor de geplande woonverkavelingen op de site.

Dit is nu eindelijk een feit.

De vereniging is verheugd dat de aanvraag ook werk maakt van een wandelpad (Weg van Gorzen) met uitkijktoren doorheen het terrein van noord naar zuid.

De Geelgorst vogelsoort krijgt bovendien speciale aandacht door de aanleg van hagen en houtkanten aan de zuidkant en ongeoogste natuurakkers met winter- en zomergranen binnen het golfterrein.

Dat het plan eveneens een 250-tal verschillende bestaande bomen recupereert, is positief.

STERREBEEK 2000 vzw gaat er dan ook van uit dat de gemeente de aanvragen zal goedkeuren en stuurde een positief advies naar de gemeente.
2014-11-07 De Standaard: Verstedelijking legt extra druk op dorpscentrum
2014-10-19

STERREBEEK 2000 vzw en de Wandel- en Fietsvrienden Sterrebeek
organiseerden op Zondag 19 oktober 2014 hun 8ste Trage Wegenwandeling

Een 60-tal deelnemers vertrokken op de Kerkdries van Sterrebeek voor een wandeling van 10 km richting Moorsel.

Daarbij werd gewandeld langs een deel van de oude trambedding doorheen Sterrebeek.

De Vlaamse Landmaatschappij zorgde voor enkele infoborden onderweg.

   


Halfweg kregen de wandelaars een drankje aangeboden en op het einde was er koffie en taart in De Kring.

2014-04-09 De Streekkrant: Samen aan de slag met Natuurpunt in de Zaventemse natuurgebiedjes
2013-10-20

STERREBEEK 2000 wandelde en fietste op Dag van de Trage Wegen
samen met WAFI’s Sterrebeek

Dit jaar namen we deel aan de wandelingen te Kortenberg.
Een deel vertrok met de fiets van Sterrebeek naar Meerbeek om er de wandelaars te vervoegen aan het Jeugdhuis Den Aap.

De gemeente Kortenberg organiseerde er 2 wandelingen (één van 5 km en één van 8 km) langs de plaatselijke trage wegen.

Details over de wandelingen vind je op

http://www.routeyou.com/route/view/1298266/wandelroute/wandelen/wandeling-dag-van-de-trage-weg-2013.nl

   

23-10-2012 Nieuwsblad: Wandeling langs Woluwebekken
21-10-2012 In het kader van de Dag van de Trage Wegen organiseerden STERREBEEK 2000 vzw en de Wandel- en Fietsvrienden Sterrebeek op zondag 21 oktober 2012 een fietstocht langs enkele wandel– en fietsverbindingen, heraangelegd door de Vlaamse Landmaatchappij (VLM) in het kader van het landinrichtingsproject Woluwebekken. Eva De Rudder, projectleider van de VLM, gaf op verschillende plaatsen uitleg over de heraanleg. Vertrek en aankomst was voorzien aan het Golflife Center, aan de voormalige Hippodroom te Sterrebeek.

 

  

Wij zorgden voor een borrel onderweg en een koffie nadien in het cafetaria van het Golflife Center
2012-09-19

STERREBEEK 2000 vzw diende officieel klacht in tegen het rooien van de bomenrij tussen de E40 en de Oude Keulseweg, richting Leuven vóór afrit 21 te Sterrebeek en dit over een afstand van verschillende honderden meters.

Deze rooiingen gebeurden in opdracht van Wegen en Verkeer voor een extra (spits)rijstrook.

Volgens onze informatie is hiervoor door de gemeente nooit vergunning verleend noch heeft er enig openbaar onderzoek plaats gehad.

De bomenrij vormt een noodzakelijk groen- en geluidscherm naar de omgeving.

De werken zijn des te verwonderlijk nu de gemeente er bezig is met de aanleg van een fietspad langs de Oude Keulseweg.

Eens te meer wordt groen en open ruimte opgeofferd voor extra baanvakken.

2012-01-12

infoavond over Landinrichting in het Woluwebekken

of hoe de open ruimte in Sterrebeek en Zaventem wordt gevrijwaard


spreker Maarten Sper
Projectleider Vlaamse Landmaatschappij

In samenwerking
met de Milieuadviesraad Zaventem en
Natuurpunt Zaventem-Kortenberg,

Zaal De Kring
Kerkdries – Sterrebeek


 

2011-10-23 STERREBEEK 2000 vzw, de Wandel- en Fietsvrienden Sterrebeek en Natuurpunt organiseerden de 5de Wandeling langs trage wegen in het kader van de dag van Trage Weg.

Om 14u vertrokken 45 deelnemens aan de Colruyt parking te Nossegem voor een wandeling langs verrassende paden met dit jaar de grenskant Sterrebeek-Nossegem.
In de geest van Dr. Portray en Noskoem

Halfweg kregen de deelnemers een geneverborrel aangeboden.

De wandeling werd afgesloten met taart en koffie in de Koperen Kraan te Nossegem.

 

 

2011-10-25 Het Nieuwsblad: Stappers ontdekken trage wegen
2011-06-19 STERREBEEK 2000 vzw was aanwezig met een infostand op het Landschapsfeest Woluwebekken, georganiseerd door de Vlaamse Landmaatschappij in het voormalig Dexia domein te Kraainem.

Het feest was bedoeld om de landschapsplannen voor te stellen voor Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren en Machelen !

De infomarkt werd geopend door dhr. Lodewijk De Witte (gouverneur provincie Vlaams-Brabant), dhr. Joris Scheers (voorzitter planbegeleidingsgroep) en dhr. Stijn Messiaen (afdelingshoofd VLM Vlaams-Brabant). Ook waren er begeleide wandelingen rond de aangekochte vijvers.

2011-04-12

STERREBEEK 2000 vzw organiseerde een infoavond naar aanleiding van het openbaar onderzoek over
het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel
Luc Caluwaerts, voorzitter STERRREBEEK 2000 vzw, gaf uitleg over de wijzigingen voor Sterrebeek.en de standpunten van STERREBEEK 2000 terzake.

Het bezwaarschrift kan u hier lezen.

2011-04-09 Het Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 geeft info over gewestplan
2010-10-24

STERREBEEK 2000 vzw en de Wandel- en Fietsvrienden Sterrebeek organiseerden op zondag 24 oktober 2010 de 4de Wandeling langs trage wegen.

Ondanks het wisselvallige weer kwamen 45 dappere wandelaars opdagen om enkele mooie maar minder bekende hoekjes van Sterrebeek en omgeving te ontdekken. Dit jaar ging de wandeling richting Bosdelle en Moorsel.

Onze borrel halfweg werd gesmaakt. De laatste kilometer was een hagelbui even spelbreker maar een warme koffie met taart achteraf in De Kring zorgde voor de opwarming.

 

 

2010-09-30 STERREBEEK 2000 vzw vraagt de gemeente om voorwaarden op te leggen aan het kappen van populieren rond het kasteel Ter Meeren. Lees hier de volledige tekst.
2010-06-02 Het Nieuwsblad: Buurtwegen in kaart gebracht
2010-05-09 STERREBEEK 2000 vzw tekent bezwaar in tegen tweede herziening van het Ruimtelijk Struktuurplan Vlaanderen. Lees hier het bezwaarschrift.
2010-02-23

In samenwerking met Natuurpunt Zaventem-Kortenberg, Bond Beter Leefmilieu en Decibel 25L, organiseerde STERREBEEK 2000 een infoavond met als spreker ,Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu) over zijn boek "Vlaanderen in de knoop, Een uitweg uit de Vlaamse ruimtelijke wanorde".

Vlaanderen is de meest versnipperde en verkavelde regio van Europa. Dit is de regio van de ruimtelijke wanorde.
Gezinnen verlaten de stad, het platteland verstedelijkt aan een hoog tempo, lange slierten lintbebouwing ontsieren het landschap, natuur staat onder druk. In geen enkele andere Europese regio liggen wegen, woonwijken en industrie zo kriskras door elkaar.
Hoe is het zover kunnen komen? Wat zijn de gevolgen van dat slecht ruimtegebruik voor verkeer, natuur en landschap, luchtvervuiling of waterbeheer? Hoe heeft dit alles een effect op onze gezondheid?
Erik Grietens, stedenbouwkundige en beleidsmedewerker voor Bond Beter Leefmilieu, schreef er een boek over en gaf op de avond meer uitleg over wat er zoal mis loopt in Vlaanderen.
Ook ging hij concreet in op de verbreding van de Ring RO, de luchthaven en het nieuwe Structuurplan Vlaanderen dat in openbaar onderzoek is.

  

2009-10-25 STERREBEEK 2000 en de Wandel– en Fietsvrienden Sterrebeek hielden een succesvolle 3de Trage wegen wandeling rond de Hippodroom/Golfsite van Sterrebeek

Een 50-tal wandelaars waren samengekomen op de dag van de Trage Wegen (www.tragewegen.be) voor een wandeling rond de hippodroom/golf van Sterrebeek.

Het werd een boeiende wandeling langs, voor velen, onbekende paadjes. Onderweg zorgde STERREBEEK 2000 voor een borrel.

Nadien was er gelegenheid om na te praten in De Kring bij een stuk taart en koffie.

De organisatoren kijken al uit naar volgend jaar !

 

 

2009-07-09

De Streekkrant: Zaventem tegen VSGB

2009-07-04 Het Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 verwerpt plan ontsluiting luchthaven

2009-07-01

Naar aanleiding van de afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel, liep er tot 9 juli een publieke consultatie voor een Plan-MER (milieueffectenrapportage) voor het gebied. Ook Zavemtem behoort grotendeels tot dit gebied.

In de kennisgevingsnota (zie www.mervlaanderen.be) is er opnieuw sprake van verschillende mogelijke tracé's voor een zuidelijk ontsluiting van de luchthaven naar de E40. Bovendien wil men ook enkele mogelijke industriezones opnieuw onderzoeken, hoewel deze tot hiertoe niet geselecteerd waren.

Hierdoor komen de open ruimten van o.a Nossegem en het noorden van Sterrebeek opnieuw onder druk.

Samen met de gemeentelijke milieuadviesraad van Zaventem en Natuurpunt Zaventem vzw riep STERREBEEK 2000 vzw iedereeen, die begaan is met de leefbaarheid van ons dorp, op om vóór 9 juli een bezwaarschrift in te dienen op het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Gewest.

Er werd een modelbrief opgemaakt die men kon ondertekenen en opsturen naar het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Milieueffectrapportage, Plan-MER GRUP 'afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 8 (kamer 3P64), 1000 BRUSSEL.

Heel wat inwoners mailden ook de modelbrief naar de dienst.

2008-10-12

Naar aanleiding van de actie Trage Wegen en na het succes van vorig jaar organiseerden STERREBEEK 2000 en de WAFI's  een tweede wandeling langs minder bekende paden in Sterrebeek en Wezembeek-Oppem.

Een 60-tal wandelaars waren present.

De wandeling ging oa. via het Zeen, de Konijnenweg, Oude Keulseweg, Kennedylaan, Warandeberg, Oude Dieweg, Parkgebied Ter Meeren om aan te komen in het nieuwe Sterrebeekse ontmoetingscentrum "de Maalderij". De wandeling werd er afgesloten met koffie en taart.

Aan de Warandeberg was er een tussenstop voor een borrel.

2008-10-11

Persbericht namens de lokale natuurpuntafdelingen uit Zaventem en Kortenberg en namens STERREBEEK 2000 met betrekking tot het beroep vanwege de provincie Vlaams Brabant betreffende de afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. Lees hier....

2008-07-29

STERREBEEK 2000 geeft opmerkingen naar aanleiding van de publieke inspraak voor het Plan-MER voor de omvorming van de RO, vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) - A1/E19 (Machelen). Lees hier ...

2008-04-27

STERREBEEK2000 vzw, Chiro Mik-Mak, Jeugdclub TONZENT hielden een succesvolle zwerfvuilactie.

Een 50-tal aanwezigen, vooral jongeren, ruimden sluikafval op verschillende plaatsen in Sterrebeek: rond de Hippodroom, aan de Konijnenweg en Oude Keulseweg en rond het recreatiegebied van het Zeen. De milieudienst van de gemeente zorgde voor handschoenen, vuilniszakken, fluovestjes en kruiwagens. Na afloop werd er verzameld aan jeugdclub Tonzent.

 

 

2008-02 Trage weg aan Vossemlaan
2008-01 Gemeenteberichten: Trage wegen

2007-10-28

STERREBEEK 2000 houdt succesvolle wandeling langs Sterrebeekse Trage Wegen

 

Op de dag van de Trage Wegen verzamelden een 70-tal wandelaars voor een wandeling langs enkele Sterrebeekse oude veldwegen, kerkpaden en voetwegen. Onze vereniging besteedde veel aandacht aan de oude trambedding van de verbinding Sterrebeek-Moorsel en gaf hierover historische uitleg. Onderweg werden de dorstigen gelaafd en op het einde van de wandeling werd in de Kring nog nagepraat met koffie en taart.

De gemeente beloofde alvast te onderzoeken of de oude trambedding als wandelweg opnieuw kan ingericht worden.

 

 

   

2007-05-23

Op woensdag 23 mei hield KAV samen met STERREBEEK 2000 vzw een infoavond over het onderwerp

Hoe tuinieren met minder afval en minder werk?

 

Gastspreekster Gina De Decker (KAV) gaf een duidelijke uiteenzetting van hoe je je tuin kan omvormen om minder afval te produceren. Er werden verschillende tips uitgewisseld.

Ideeën kan je ook vinden op www.ambertuin.be

2006-12-09

Het Laatste Nieuws: Landbouwgebied ruimt geen plaats voor leemontginning

2006-12-02

STERREBEEK 2000 vzw bezorgd over plannen voor leemwinning in gebied Tienbunders

2006-07

Randkrant: Van groot naar kort spel in Sterrebeek

2006-04-26 De Standaard: Golfterrein komt in plaats van hippodroom

2006-04-24

Het Nieuwsblad: Afscheid van hippodroom

2006-04-23

Naar aanleiding van de Dag van de Aarde op zondag 23 april kon de Sterrebeekse bevolking kennismaken met het project waarmee de eigenaar Probel de verlaten hippodroom van Sterrebeek wenst om te vormen tot hedendaagse recreatieve site. Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van een golfcomplex als duurzame en economisch haalbare invulling met grote aandacht voor mens en milieu.

STERREBEEK 2000 vzw organiseerde er in samenwerking met Golflife een aangename namiddag.

Marc Verneirt, bioloog en secretaris-generaal van de Vlaamse vereniging voor Golf gaf er toelichting over "Golf en Milieu" en ecologische golfterreinen.

Doorlopend was er een tentoonstelling over het project en fotos en plannen van golfterreinen.

De circa 400 bezoekers konden er ook oefenen in golf onder leiding van professionele trainers.

 

 

 "Zo moet het"

Ook de kinderen konden oefenen op een speciaal parcours.

 

2006-04-20

De Streekkrant: Ecologische golf

2006-04-19

Passe-Partout: Opendeurdag op renbaan

2005-12-06

Het Nieuwsblad: Plannen hippodroom krijgen vorm

2005-12-02

STERREBEEK 2000 vzw hield een succesvolle infoavond over de toekomstplannen voor de hippodroom.

Een honderdtal aanwezigen waren naar de De Kring te Sterrebeek gekomen om er meer te vernemen over het masterplan voor de Hippodroom.

Frank Monstrey, bestuurder van eigenaar Probel NV, en Paul Lievevrouw van het ontwerpbureau Groep Planning legden er de plannen uit.

Rond Kerstmis wil de nieuwe eigenaar reeds een bouwaanvraag indienen voor de golfschool.

Voor de overige functies (oa. golfterrein, hotel, manege, welnesscentrum, woningen) wil men de vergunningsaanvragen klaarmaken voor eind 2006.

Meer over het masterplan >>

Luister hier naar het interview op Radio 2

2005-12-02 Het Laatste Nieuws: Informatieavond over Hippodroom

2005-10-27

STERREBEEK 2000 heeft bezwaren bij nieuwe verkavelingsaanvraag op Moorselsteenweg. Inbreiding tot in het absurde.

2005-09-24

STERREBEEK 2000 formuleert voorstellen bij gemeentelijk milieubeleidsplan

2005-06-20

Wordt hippo-droom een golfdroom?

STERREBEEK 2000 vzw geeft u een overzicht van het project, dat zich nog in een ontwerpfase bevindt.

2005-05-20

Infoavond: Afvalpreventie en het INTERZA-plan in het bijzonder

Gastspreker: Jan Buysse, directeur Interza

2004-04-15

Streekkrant: Onrust over Hippodroom

2004-04-04

Passe-Partout: Hippodroom Sterrebeek te koop

2004-03-20

STERREBEEK 2000 vraagt aandacht voor openbare verkoop van Hippodroom op 31 maart 2004

2004-03-20

Voorstellen naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het provinciaal milieubeleidsplan Vlaams-Brabant 2004-2008

2003-11-24

Voorstellen naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant
2002-07-10 Passe-Partout: Geen pretpark op Hippodroom
2002-01-15 Sterrebeek 2000 vraagt bescherming gebied rond Hippodroom

1996-04-19

Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 motiveert tot afvalvoorkoming

1993

Het Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 verwerpt betonnering holle wegen

1988-01-08 Het Nieuwsblad: Nobels explosieven weg uit Sterrebeek
1987-12-26 Het Volk: Nieuwe wending in Sterrebeekse milieuzaak

 

Actueel en doel Groene en open ruimte Rechtvaardige nachtrust Milieubewust Vlaams Sociaal en cultureel Erfgoed bewaren Verkeersveilig Bestuur en werking Lid worden Andere sites

Laatste wijziging 09-08-2017