Geachte,

De vereniging STERREBEEK 2000 v.z.w. wenst uw aandacht te vestigen op de OPENBARE VERKOOP van de HIPPODROOM VAN STERREBEEK, te Zaventem.

De HIPPODROOM VAN STERREBEEK met bijhorende gebouwen en stallingen voor een totale oppervlakte van 41 ha 69 a 57 ca, is een belangrijk (dag)recreatiegebied temidden een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

STERREBEEK 2000 v.z.w., reeds meer dan 30 jaar actief om Sterrebeek Vlaams, groen en mooi te houden, is bezorgd om de toekomst van de hippodroomsite.

Recent nog kwam het gebied onder druk naar aanleiding van plannen om op de site van de Hippodroom van Sterrebeek een megacomplex op te richten.

De vereniging roept (nogmaals) de overheden op (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams) om de Hippodroomsite trachten te verwerven en om via publiek-private samenwerkingsprojecten het recreatiegebied te herwaarderen tot een belangrijke schakel in de Vlaamse Rand.

Gezien de instelprijs, kan alleen een gezamenlijk initiatief van alle actoren dit gebied vrijwaren voor de gemeenschap.

De verkoop gaat door op WOENSDAG 31 maart 2004 om 14u, in Zaal I van het Notarishuis te 1000 Brussel, Bergstraat, 34
Instelprijs : 4.000.000 EUR

Info bij Notaris Martine ROBBERECHTS, Stationsstraat 76, 1930 Zaventem, tel: 02 / 720 01 77, fax: 02 / 721 47 34

Mogen wij u vragen aan deze verkoop de nodige aandacht te schenken en zo mogelijk de nodige initiatieven te nemen.

Hoogachtend,

Luc Caluwaerts

voorzitter STERREBEEK 2000 v.z.w.

www.sterrebeek2000.be

p/a J. Lagaelaan 9, 1993 Sterrebeek