Onder massale aanwezigheid van moegetergde omwonenden (volgens de politiediensten ter plaatse waren er 3000 aanwezigen), hielden acht actiegroepen uit de omgeving van de Zaventemse luchthaven een succesvolle gemeenschappelijke betoging te Brussel.

De groepen zijn: AWACSS v.z.w. (Wezembeek-Oppem), BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL v.z.w. a.s.b.l., BUTV/UBCNA, DECIBEL 25L (Kortenberg), STERREBEEK 2000 v.z.w., WAKE UP KRAAINEM, WAKKER TERVUREN en ZONEZES (Steenokkerzeel).

Onder de slogans "Stop nachtvluchten", "Stop spreidingsplan", "Stop toename vliegtuiglawaai", werd een totaalprogramma gebracht.

Vooreerst werden door de 8 actiegroepen rouwkransen naar voor gebracht om de dood te herdenken van o.a. de Nachtrust , Veiligheid, Inspraak, Zuivere Lucht, Levenskwaliteit, Gezondheid, Toekomst en Fundamentele Mensenrechten.

Daarna werd een doodkist op het podium gebracht om de schade aan de gezondheid te benadrukken, o.a. de 215 doden/jaar en de jaarlijkse gezondheidskost van 250 milj. Euro., verwijzend naar de studie van Prof. Annemans.

Hierop volgden enkele aangrijpende getuigenissen van omwonenden. Kinderen en een lerares getuigden van leermoeilijkheden; een dokter herkende een toename van de gezondheidsproblemen bij haar patiënten; een vader vertelde over het stijgend aantal crisissen bij zijn zoon, die aan epilepsie lijdt. Tenslotte vertelde een inwoonster hoe ze haar werk verloor ten gevolge van een verslechterende gezondheid.

Ook Dave Steward, van de EUAAN (European Union Against Aircraft Nuisances), kwam speciaal uit Londen om het startschot te geven van de Europese petitie voor een Europees verbod op nachtvluchten.

Dan volgde een samenvatting van de gemeenschappelijke standpunten van de acht actiegroepen over nachtvluchten, spreiding en de toekomst van de luchthaven (zie http://www.sterrebeek2000.be/page3.htm).

Zo werd er op gewezen dat de Vlaamse regering, in het kader van de milieuwetgeving (o.a. Vlarem en milieuvergunningen) bevoegd is om normen op te leggen.

Een verlaging van het plafond (in afwachting van afschaffing) op het aantal nachtvluchten tot 21000 binnen de Europese nacht (23u-7u) en het verbannen van te luidruchtige vliegtuigtypes (alleen QC < 4 nog toelaten) spelen hierbij een cruciale rol.

De actiecomités wensen bij deze aan te dringen opdat dit thema mee op de Vlaamse onderhandelingstafel komt, in het belang van de gezondheid van duizenden omwonenden.

Ter afsluiting werden door de aanwezigen zwarte ballonnen opgelaten.

De betoging verliep zonder incidenten.

De organisatoren zijn uiterst tevreden over de massale opkomst van de omwonenden en voelen zich gesterkt bij hun gemeenschappelijke aanpak.

Het is nu in eerste instantie aan de politici om de volgende stappen te zetten. Zij kunnen dit signaal niet negeren.

Luc Caluwaerts

voorzitter STERREBEEK 2000 v.z.w

www.sterrebeek2000.be