Inwoners uit de Oostrand zijn koehandel rond luchthavenlawaai beu en stappen naar de rechter om de toepassing van de WGO normen te eisen

Het is meer dan genoeg geweest!

146 inwoners uit de zuid-oostrand van de luchthaven van Zaventem stappen in kortgeding naar de rechter en dagvaarden de Belgische Staat, BIAC en Belgocontrol.

De inwoners uit Zaventem, Sterrebeek, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Tervuren, Moorsel, Vossem en Duisburg eisen de toepassing van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake omgevingslawaai.

Nadat het Hof van Beroep van 10 juni 2003 de toepassing van deze normen reeds oplegde ten voordele van de inwoners uit de noordrand, ontstond er een juridisch vacuum voor de inwoners ten zuiden en oosten van de luchthaven.

De betrokken inwoners willen nu met hun eisen dezelfde rechten bekomen als de omwonenden van de luchthaven uit de noordrand.

De 146 inwoners zijn het recente opbod rond de uitbreiding van de nachtelijke activiteiten op de Zaventemse luchthaven meer dan beu.

Reeds jaren zijn ze de speelbal van wijzigende politieke beslissingen, verleggen van vliegroutes, wijzigen van opstijgprocedures, stelselmatige verhoging van nachtelijke bewegingen en het manipuleren van cijfers inzake geluidsquota. De recente uitlatingen i.v.m. "stille" en "luidruchtige" vliegtuigen en de pogingen om de maximum grens voor nachtbewegingen te omzeilen, zijn het zoveelste bewijs hiervan.

Door het gebrek aan afdoende maatregelen tegen de geluidsoverlast worden de verzoekers geschonden in verschillende van hun fundamentele rechten: het recht op bescherming van hun gezondheid, het recht op eerbiediging van hun privé-leven en hun gezinsleven, het recht op een normaal genot van hun eigendom.

 De dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder op woensdag 21 januari om 11:00 op het kabinet van de Minister van Mobiliteit Bert Anciaux.

De juridische actie van de inwoners wordt ondersteund door de actiegroepen AWACSS Wezembeek-Oppem, WAKE-UP KAAINEM, WAKKER TERVUREN en STERREBEEK 2000 v.z.w.