Sterrebeek 27-04-2004

Geachte heer/mevrouw,

Op 21 januari stapten 146 inwoners uit de zuid-oostrand van de luchthaven van Zaventem in kortgeding naar de rechter en dagvaarden de Belgische Staat, BIAC en Belgocontrol tot het nemen van de nodige maatregelen opdat de geluidsoverlastpieken van het luchtvaartverkeer van en naar de luchthaven van Zaventem de WHO-richtlijn niet meer zou overschrijden.

Op 29 maart wees de rechter in kort geding de vordering van de omwonenden af.

De omwonenden, ondersteund door STERREBEEK 2000 v.z.w., AWACSS Wezembeek-Oppem v.z.w., WAKKER TERVUREN, WAKE-UP Kraainem, beslisten nu in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Wij menen dat dit een kans is die wij niet aan ons mogen laten voorbijgaan, rekening houdend met de huidige onhoudbare situatie over de Oostrand.

U kan deze juridische actie financieel steunen.

Dit kan u door storting op rekeningnummer 734-1780880-66 van STERREBEEK 2000 v.z.w. met vermelding van "juridische actie".

Elke gift, hoe klein ook, kan goed worden gebruikt. De gestorte gelden worden exclusief vrijgehouden voor deze of eventueel volgende juridische actie(s) i.v.m. geluidshinder.

Wij danken u daarvoor bij voorbaat.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet en neem contact op.

Met vriendelijke groet,

Luc Caluwaerts

voorzitter STERREBEEK 2000 v.z.w.

www.sterrebeek2000.be