27-9-2004

REGERINGEN ZIJN DE TEL KWIJT

Bewonersgroepen vragen "stille" deeltijdse DHL-jobs niet mee te tellen

De acht bewonersgroepen rond de luchthaven zijn verbijsterd over het voorstel om de "stillere" vliegtuigen niet meer mee te tellen bij het aantal nachtvluchten.

Vandaag raakte bekend dat de regeringen allerlei cijfertrucjes bedenken om toch maar onder de grens van 25000 te raken. De bewonersgroepen vinden het schandalig dat de "stillere" vliegtuigen zouden worden "verzwegen".

Alle medische studies, oa. de recente studie van Prof. Annemans, wijzen uit dat niet alleen het geluidsniveau een nefaste invloed heeft op de gezondheid maar ook het aantal vluchten.

Zij wijzen de regeringen er op dat er geen enkele juridische grond is om bepaalde vluchten niet mee te tellen. Noch de Vlarem-wetgeving, noch de huidige milieuvergunning of de Europese richtlijnen laten een dergelijke manipulatie toe. De overheid geeft op die manier een voedingsbodem voor nieuwe juridische acties. Zij heeft bovendien de plicht, volgens de Europese richtlijnen, om de hinder te beperken.

Misschien kan men in dezelfde logica voortaan de deeltijdse DHL-jobs, die niet afgedekt zijn door een CAO, ook niet meer meetellen wanneer de economische impact wordt bestudeerd.

De bewonersgroepen verwerpen categoriek de voorgestelde methode.

Hoogachtend,

De bewonersgroepen
AWACSS v.z.w.(Wezembeek-Oppem)
BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL v.z.w.
BUTV-UBCNA v.z.w.
DECIBEL 25L (Kortenberg)
STERREBEEK 2000 v.z.w.
WAKE UP KRAAINEM
WAKKER TERVUREN
ZONE-S (Steenokkerzeel)