2004-09-20

Betreft: DHL dossier

Namens de acht bewonersgroepen rond de luchthaven

Het is totaal onaanvaardbaar dat de regeringen, in hun verschillende scenario's uitsluitend rekening houden met de werkgelegenheid, hoe belangrijk deze ook moge zijn.

Overigens constateren we dat de politici nog maar over maximum 1600 werkplaatsen spreken!!!

In de omgeving van de luchthaven wonen 300.000 mensen die eveneens rechten hebben, onder andere het recht op nachtrust.

De bewonersgroepen ergeren zich ook aan het feit dat in de recente berichtgeving enkel de werkgelegenheid wordt belicht.

Bovendien worden door DHL-woordvoerders en VUB-deskundigen doemscenario's aangehaald waarbij je zou denken dat dit land in een economische woestijn zou belanden indien de DHL-hub niet kan doorgaan.

Hierbij moet men echter onderscheid maken tussen de nachtvluchten, nodig voor de Belgische industrie en deze die verbonden zijn aan de internationale hub. Het aantal nachtvluchten, nodig voor onze economie, is slechts een fractie van het totale aantal.

Wil men eindelijk inzien dat de sociale kosten groter zijn dan de terugvloei naar de overheid?
Dit verschil zal, samen met de extra investeringen, moeten betaald worden door de gemeenschap.

Het is ook belangrijk aan te geven dat de huidige verstoring van de nachtrust reeds vele zieken en doden veroorzaakt per jaar en een zware medische kosten meebrengt.

Wij verwijzen hiervoor naar de RUG studie onder leiding van Prof. Annemans.

Het is morbide dat deze regering met een mateloze arrogantie voorbij gaat aan 215 tot 1000 doden per jaar.

De bewonersgroepen wijzen ook op het feit dat het DHL-dossier voor de federale overheid meer betekent dan werkgelegenheid. Het gaat immers om de prijs waaraan BIAC kan worden verkocht.

De bewonersgroepen benadrukken dat voor de slachtoffers van de hinder enkel een afbouwscenario bespreekbaar is.

Zij vragen dan ook dat de regering werk maakt van een lange-termijnplanning voor deze luchthaven, en geen kortzichtige beslissingen neemt, die op termijn nadelig zullen blijken voor alle partijen.
Daar waar DHL een bedrijfsplan van dertig jaar opgesteld heeft, beheren onze beleidsmensen deze luchthaven van dag tot dag, zonder een greintje planning.

 

De bewonersgroepen
AWACSS v.z.w.(Wezembeek-Oppem)
BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL v.z.w.
BUTV-UBCNA v.z.w.
DECIBEL 25L (Kortenberg)
STERREBEEK 2000 v.z.w.
WAKE UP KRAAINEM
WAKKER TERVUREN
ZONE-S (Steenokkerzeel)

i.o Karel Vanderheyden (Zone-S)

0475/ 83 68 75