________________________________________________

 

persmededeling 19 september 2004

Alle overvlogen inwoners uit regio Brabant weigeren een expansie van DHL


Op 24 uur tijd hebben slachtoffers van de hinder van luchtverkeer uit Zaventem een bijeenkomst georganiseerd om te reageren op het overleg dat nu gaande is tussen de regio’s over de toekomstplannen van DHL in ons land.

Daar waar de cijfers over nieuwe arbeidsplaatsen bij DHL een hypothese zijn, en de duurzaamheid van deze jobs twijfelachtig, is één ding wel zeker: de overlast en de risico’s zijn reëel en voor lange tijd.
Deze hinder zal bovenop de reeds overmatige hinder komen die tienduizenden gezinnen elke dag en nacht ondergaan. Of deze mensen nu Nederlandstalig, Franstalig, Engelstalig of eender andere taalgroep, van welke gemeenschap, ras of kleur dan ook, maakt niet uit.

Over de kosten die deze nachtvluchten teweeg brengen, en hun gevolgen op de gezondheid van de overvlogenen (1), over de effecten op het concentratievermogen van kinderen op school en van werknemers op hun werk, op het werkverlet, en op de leefbaarheid van de overvlogen gebieden, is alles reeds gezegd.

Daarentegen heeft de overheid altijd verzaakt een kosten/baten-studie uit te voeren, waarbij op ernstige wijze nagekeken werd of nachtvluchten in dichtbevolkt gebied de economie van dit land ten ook goede komt, en niet enkel ten goede van de bedrijven DHL, BIAC, en Belgocontrol.

Indien, tegen alle logica in, premier Verhofstadt tot de slotsom komt dat nachtvluchten een plaats verdienen in het dichtstbevolkte land van Europa, dan is het aan hem om een plaats te zoeken dat geschikter is dan de stedelijke luchthaven van Zaventem. De slachtoffers van deze bedrijvigheid weigeren de gevolgen te dragen voor de onvoorzienigheid van opeenvolgende regeringen.

De overvlogen burgers zullen de huidige situatie niet aanvaarden, en zeker nooit instemmen met een verdere aftakeling. Zij verwittigen DHL hierbij zich te hoeden voor triomfalisme indien de regering hen toestemming geeft de hinderlijke nachtvluchten op Zaventem uit te breiden.

Regeringen wisselen, maar de overvlogen bevolking blijft.
Deze laatste zal nooit aanvaarden dat hun nachtrust ontnomen wordt omwille van de winsten van het bedrijf DHL/Deutsche Post. Hiermee weze de hoofdzetel van Deutsche Post in Bonn een laatste maal verwittigd.


(1) Studie professor Annemans - Rijksuniversiteit Gent - besteld door de Federale regering