Acht bewonersgroepen hekelen DHL-aanpak van de federale regering

De ondertekenende bewonersgroepen rond de Zaventemse luchthaven zijn verbolgen over de recente uitlatingen in de media over het DHL dossier.

De uitspraken van minister Moerman met betrekking tot haar enge visie op werkgelegenheid en die van minister De Gucht over de onbelangrijkheid van gezondheidsstudies zijn ronduit morbide. Het is schrijnend hoe enerzijds de cijfers van economen blindelings wordt aangehaald en anderzijds de effecten op de gezondheid worden geminimaliseerd of weggelachen.

De bewonersgroepen hekelen ook het non-beleid van de federale regering in dit dossier.

In plaats van blindelings een vrijbrief te geven aan een koerierbedrijf dat met haar werknemers zelf geen CAO-overeenkomst heeft, moet de regering aan DHL en aan alle (nacht)operatoren duidelijk maken onder welke randvoorwaarden een duurzame ontwikkeling op de luchthaven mogelijk blijft. De regering trappelt daarentegen ter plaatse.

De groepen herhalen dat ze geen verdere uitbreiding van de nachtelijke activiteit dulden, aangezien de gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden nefast zijn (meer dan 1000 doden per jaar, en een kost aan de Staat van meer dan 400 miljoen Euro per jaar aan o.a. medische kosten).

Zij begrijpen ook niet hoe het Brussels Gewest het probleem kan deblokkeren aangezien elke bijkomende nachtvlucht eerst boven Vlaams-Brabant vliegt alvorens Brussel te bereiken. Meer nachtvluchten toelaten, richting Brussel, betekent in de eerste plaats de hel voor de woonkernen van o.a. de Vlaams-Brabantse gemeenten Diegem, Zaventem, St.-Stevens-Woluwe, Kraainen, Sterrebeek, Wezembeek-Oppem en nog meer grondlawaai voor Steenokkerzeel en Kortenberg/Erps-Kwerps

De omwonenden nemen het tenslotte niet om te worden afgeschilderd als rijkelui, die maar wisten waar ze gingen wonen. Vele omwonenden hebben de luchthaven van jongsaf aanvaard als een goede buur, waar GEEN nachtvluchten plaatsvonden, maar worden nu tot wanhoop gedreven door de wisselende en onzekere beleidsbeslissingen, die de hinder alsmaar doen toenemen. Er zijn grenzen aan de menselijke draagkracht. De 140 nachtvluchten, die DHL elke nacht in 2012 wenst te ontplooien, gaan ver voorbij die grens.

Het is onaanvaardbaar dat in één der dichtst bevolkte gebieden van Europa een luchthaven ongebreideld kan uitbreiden en een belang ambieert vergelijkbaar met de grote luchthavens in grote landen.

De bewonersgroepen pleiten voor duurzame tewerkstelling op de luchthaven te Zaventem. Zij vragen resoluut te kiezen voor een ander investeringsbeleid van de federale en gewestelijke overheden.

Met de enorme financiële middelen die vrijkomen zonder nachtvluchten, moet het mogelijk zijn mensen een opleiding te geven waardoor ze interessantere jobs kunnen vinden. Jobs die overdag in fijne omstandigheden kunnen worden uitgevoerd in plaats halftijdse jobs met een verloop van 23% per jaar. Met deze belangrijke bedragen moet het mogelijk zijn investeerders, die voor duurzame werkgelegenheid kunnen zorgen, aan te trekken of te behouden.

De bewonersgroepen
AWACSS v.z.w.(Wezembeek-Oppem)
BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL v.z.w.
BUTV-UBCNA v.z.w.
DECIBEL 25L (Kortenberg)
STERREBEEK 2000 v.z.w.
WAKE UP KRAAINEM
WAKKER TERVUREN
ZONE-S (Steenokkerzeel)