PERSBERICHT :

Acht Actiegroepen rond Zaventem hekelen nieuwe Milieuvergunning BIAC

Acht actiegroepen rond de luchthaven van Zaventem (lijst onderaan) hekelen de nieuwe milieuvergunning voor de luchthavenuitbater BIAC. Uit het pas gepubliceerde persbericht van de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant blijkt dat er geen enkele rekening werd gehouden met de verzuchtingen van de omwonenden. De vele duizenden bezwaarschriften werden door de Bestendige Deputatie geheel genegeerd.

Deze vergunning is een aanfluiting van de basisrechten van de omwonenden. De actiecomités zullen in elk geval beroep aantekenen tegen deze miserabele beslissing van de Bestendige Deputatie.

Uit het persbericht van de Bestendige Deputatie blijkt dat er geen nieuwe restricties staan in de vergunning.

Zo wordt er geen vermindering vooropgesteld van de nachtelijke geluidsproductie per vliegtuig (QC blijft 12), waar men toch minstens had mogen verwachten dat ‘s nachts alleen de stilste vliegtuigen worden gebruikt.

Op het eerste zicht word aan het plafond van 25000 nachtvluchten niet geraakt, maar dit is onderhevig aan onderhandelingen met DHL. Dat betekent de facto een vrijgeleide voor de nachtoperatoren, terwijl de omwonenden een afname van dit aantal hadden geëist !

Met deze milieuvergunning, die door BIAC zelf zou kunnen geschreven zijn, heeft de Bestendige Deputatie blijkbaar meer oog voor de ontwikkeling van de luchthaven dan voor milieu- en gezondheidszorgen. Biac wordt immers verplicht te investeren in bijkomende Instrument Landings Systemen, en de vervollediging van de taxibaan naast baan 25L. Dat betekent hoe dan ook een sterke toename van de hinder voor de inwoners van de getroffen gemeenten.

Met grote verbazing vernemen wij dat de regels van het spreidingsplan worden opgenomen in de vergunning. Op 6 juni laatstleden nog hebben duizenden omwonenden hun ongenoegen over het plan geuit tijdens een betoging aan de beurs. Nogmaals een miskenning van de verzuchtingen van de omwonenden.

De actiegroepen betreuren dat de milieuvergunning wordt verleend voor 20 jaar : in die tijd staat de technische evolutie niet stil, en men had dus periodiek strengere voorwaarden kunnen opleggen. Een gemiste kans !

Tenslotte word in de vergunning geen enkele restrictie opgelegd m.b.t. de dagperiode.

Conclusie : de Bestendige Deputatie heeft slecht werk afgeleverd door in geen enkele mate rekening te houden met de bezwaren van de inwoners van de reeds zwaar getroffen regio.

De Bestendige Deputatie gaat voorbij aan de gezondheidsproblematiek, en negeert de honderden doden en tienduizenden zieken die door de nachtexploitatie worden veroorzaakt.

De acht actiecomités

AWACSS vzw (Wezembeek-Oppem), BUTV (Zaventem), BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL vzw, DECIBEL 25L (Kortenberg), STERREBEEK 2000 vzw, WAKE UP KRAAINEM, WAKKER TERVUREN, ZONEZES (Steenokkerzeel)