PERSBERICHT

Omgeving luchthaven, 21/10/2004.

De 8 bewonersgroepen rond de luchthaven pleiten voor structurele werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling rond Zaventem

De 8 bewonersgroepen rond de luchthaven van Zaventem pleiten, in het kader van de gebeurtenissen rond DHL, voor een duurzame ontwikkeling van de activiteiten van de nationale luchthaven en een doordachte benadering van de werkgelegenheid op lange termijn in de streek.

Door een mogelijke inkrimping van DHL bespaart de overheid meer dan 100 miljoen EUR per jaar aan gezondheidskosten (volgens studie UGent Prof. Annemans), en bovendien éénmalig 7 miljard EUR die anders zou worden geïnvesteerd in het off-site project dat DHL bepleitte in het kader van een uitbreidingsscenario.

De 8 bewonersgroepen rond de luchthaven van Zaventem pleiten ervoor beide bedragen aan te wenden voor opleidingen en duurzame werkgelegenheid. Dit kan enkel door het genereren van een lange-termijnvisie, waarbij alle factoren in één geïntegreerd plan worden opgenomen. Zowel volksgezondheid, werkgelegenheid als ruimtelijke ordening moeten hier deel van uitmaken.

De bewonersgroepen pleiten voor overleg met de overheden en alle betrokken partijen van de luchthaven.

Volgende punten dienen daarbij te worden in acht genomen:

De 8 bewonersgroepen rond de luchthaven willen zo snel mogelijk betrokken worden in de verdere onderhandelingen tussen de regeringen, de vakbonden en mogelijk nieuwe investeerders.

Ze willen in het kader van de huidige ontwikkelingen nogmaals benadrukken dat zij niet tegen de aanwezigheid van DHL in Zaventem zijn, maar pleiten voor een dringende formulering van een duidelijke lange-termijnvisie voor de activiteiten van de luchthaven van Zaventem, waarbij een duurzame ontwikkeling van de streek, zowel op vlak van tewerkstelling als wat leefbaarheid van 300.000 inwoners in de omgeving betreft, wordt nagestreefd.

De Bewonersgroepen:

AWACSS v.z.w.(Wezembeek-Oppem)

BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL v.z.w.

BUTV-UBCNA v.z.w.

DECIBEL 25L (Kortenberg)

STERREBEEK 2000 v.z.w.

WAKE UP KRAAINEM

WAKKER TERVUREN

ZONE-S (Steenokkerzeel)