STERREBEEK 2000 vzw

Erkende streekgebonden vereniging  

   

Voor een Vlaams, groen en mooi Sterrebeek

 
Actueel en doel
Groene en open ruimte
Rechtvaardige nachtrust
Milieubewust
Vlaams
Sociaal en cultureel
Erfgoed bewaren
Verkeersveilig
Bestuur en werking
Lid worden
Andere sites

 

e-mail: info@sterrebeek2000.be

 

        https://www.facebook.com/sterrebeek2000

STERREBEEK 2000 vzw is een politiek onafhankelijke drukkingsgroep voor alle inwoners met belangstelling voor de Vlaamse eigenheid en voor een mooie en aangename leefomgeving.

STERREBEEK 2000 is een vereniging zonder winstoogmerk, die enkel ‘winst’ beoogt op het gebied van milieu en samenleving.

De werking van STERREBEEK 2000 steunt op individuele inzet van vrijwilligers, jong of oud, man of vrouw, Belg of niet, geboren en getogen in Sterrebeek of ingeweken: het doet er niet toe, als de inzet maar met goesting gebeurt.

U kan onze vereniging steunen door een bijdrage van 15 EUR (lid), 25 EUR (erelid) of 30 EUR (beschermheer of -dame) te storten

op rekening BE07-734-1780880-66 (BIC KREDBEBB) van STERREBEEK 2000 vzw met vermelding van "lidgeld 2017".

 

de vereniging ontstond in 1971 zowel uit een Vlaamse als een groene reflex

 

Actueel en activiteiten

 
   
   
2017-10-23 PERSBERICHT: Burgerforum Luchthavenregio roept luchthavengemeenten op tot initiatieven voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven zonder uitbreiding

In een druk bijgewoond infomoment in Humelgem gaf het BURGERFORUM LUCHTHAVENREGIO zijn visie op de uitbreidingsplannen 2040 van de luchthaven Zaventem aan burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de gemeenten Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Tervuren, Zaventem en Wezembeek-Oppem.

Het BURGERFORUM, een bundeling van de bewonersgroepen Zone-S (Steenokkerzeel),
Sterrebeek 2000 (Sterrebeek), Decibel 25L (Kortenberg), lokale Natuurpuntafdelingen en Groene Vallei, verduidelijkte welke bijkomende geluidshinder in de omliggende gemeenten te verwachten valt.
Het Burgerforum stelt de uitbreidingsplannen, zogezegd bedoeld om meer vliegtuigbewegingen aan te kunnen tijdens piekmomenten, in vraag en wil geen nieuwe geluidshinder bovenop de reeds bestaande hinder ten voordele van Brussel.
Volgens het forum moet de luchthaven nog kunnen groeien binnen het bestaande baangebruik.

Het Burgerforum vroeg de aanwezige gemeentebestuurders de bekommernissen van hun burgers in concrete engagementen te vertalen en hun belangen te behartigen in al hun contacten met de luchthaven. Het forum roept de politieke partijen ook op om deze bekommernissen te integreren in de verkiezingsprogramma’s voor 2018.

De aanwezige bestuurders lichtten hun samenwerking toe in het Toekomstforum en in het Platform Luchthavenreigio Vlaams-Brabant, waarin 65 Vlaams-Brabantse gemeenten een gemeenschappelijk standpunt bepaalden.
Zij uitten o.a. heel wat bedenkingen over het initiatief Forum 2040 van BAC, dat blijkbaar niet de bedoeling heeft om een draagvlak te maken over de ontwikkeling van de luchthaven.
Ook hebben ze zeer grote bezorgdheid over de bedoelingen van Minister Bellot naar aanleiding van het vonnis van de Brusselse rechtbank van 1ste aanleg aangaande de inperking van de vluchten over Brussel. Uit een brief van de minister aan de burgemeesters mag worden afgeleid dat hij Belgocontrol wil opdragen om de vluchtroutes te laten herzien, ten einde Brussel te ontwijken.

De gemeenten voorzien eventuele juridische stappen te ondernemen om het historisch baangebruik te vrijwaren en dat in samenwerking met de burgers en bewonersgroepen rond de luchthaven.

Namens het Burgerforum Luchthavenregio
Decibel 25L, bewonersgroep Kortenberg
Zone S, bewonersgroep Steenokkerzeel
Sterrebeek2000, bewonersgroep Sterrebeek
2017-10-15

Onze Trage Wegenwandeling op 15 oktober was weer een groot succes! Een 50-tal wandelaars genoten onder een stralende zon van de open ruimte tussen Sterrebeek en Nossegem. De borrel onderweg wist men te waarderen. Met dank aan de medewerking van de Wandel- en Fietsvrienden Sterrebeek.

2017-09-28

2017-06-25 Ook dit jaar namen we einde juni met STERREBEEK2000 deel aan de parkfeesten. Het werd in alle opzichten een heuglijke gebeurtenis. Vooreerst was de opstelling helemaal anders, waardoor de infostanden achteraan kwamen in plaats van voor aan de ingang. Eten en drinken was ook anders georganizeerd.
De nieuwe opstelling zorgde er voor dat mensen veel langer in de buurt van de standjes bleven rondsnuisteren en openstonden voor wat meer discussie en informatie. Zo konden ondermeer de folders met betrekking tot de plannen van de luchthaven en onze activiteiten in het najaar aan velen worden uitgedeeld.
Deze editie leverde ons tevens een aantal nieuwe leden op die we hierbij van harte welkom heten !
Verder bleef het mooi weer, het gras was droog en nodigde uit tot gezellig gaan zitten, en dat was ook wel even geleden !
Tenslotte waren er echt wel veel mensen uit andere gemeenten en streken voor wie het de eerste keer was.
Bij succesvol puzzelen kon je prijzen winnen : de postkaarten met monumenten van Sterrebeek en die van de retro-tentoonstelling over Sterrebeek gingen als zoete broodjes van de hand, evenals de blinkend rode led zaklampjes met het logo van STERREBEEK2000 erop.
We konden ook enkele politici spotten, onze burgemeester kwam, bleef een hele tijd en zag dat het goed was!
Al bij al een interessante en gezellige dag, op naar de volgende editie.
2017-06-15 STERREBEEK2000 en FEMMA Sterrebeek nodigen u uit op een infoavond over

Inbraakpreventie en de rol van buurtinformatienetwerken (BIN)

donderdag 15 juni, 20u, De Kring, Kerkdries, Sterrebeek

Gratis toegang

Sprekers: Dienst integrale veiligheid gemeente Zaventem en Lokale politie Zaventem

De dienst integrale veiligheid van Zaventem ontwikkelt projecten en acties rond uiteenlopende fenomenen van veiligheid en leefbaarheid. Het doel is de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn in de gemeente te vergroten door het voorkomen van overlast en criminaliteit.

Op de infoavond zal de dienst verscheidene tips geven over hoe je inbraak kan voorkomen.

Ook zal de werking van de BINs of Buurtinformatienetwerken worden toegelicht en hoe je er kan aan deelnemen. Een buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle, voorkomt inbraken en vergroot het veiligheidsgevoel.

Liefst inschrijven via : contact@femmasterrebeek.be

In samenwerking met de politie van Zaventem en het buurtinformatienetwerk
2017-05-20 STERREBEEK2000 nodigt u graag uit op zaterdag 20 mei 2017 voor een

geleid bezoek aan het Vlaams-Brabants Provinciehuis.


Provincieplein 1, 3010 Leuven. P.S. Oude gps software herkent soms het adres niet.

Rondleiding van 10 tot 12u.
- ofwel met de auto (carpool) vertrek om 9u15 aan de Kerkdries
- ofwel met het openbaar vervoer: NMBS of De Lijn.
wandel links (rug naar station) bergop richting Tiensepoort.
Het provinciehuis is het torengebouw: elf verdiepingen, 42m hoog, met geel balkon.

Gratis maar verplicht inschrijven via info@sterrebeek2000.be
met vermelding of u mee carpoolt.

2017-04-20

De infoavond trok een volle zaal omwonenden naar Ons Huis te Sterrebeek (niemand wou blijkbaar op de eerste rij zitten ;-) ). De sprekers van de groepen Sterrebeek2000, Decibel25L, Zone-S en Natuurpunt maakten duidelijk welke hinder er zal bijkomen in Zaventem en haar deelgemeenten indien deze plannen doorgaan. Ook de impact op Steenokkerzeel (Humelgem) en Kortenberg werd verduidelijkt. Na de pauze waren er veel interessante tussenkomsten en vragen vanuit het publiek.

De presentatie vindt u hier.

2017-03-23 Algemene ledenvergadering

20u Zaal De Kring, Kerkdries te Sterrebeek

Om u de gelegenheid te bieden om snel een bondig overzicht te krijgen van de acties en activiteiten die wij het voorbije jaar hebben ondernomen en de geplande activiteiten voor de komende maanden, willen wij u graag uitnodigen op onze jaarlijkse, algemene vergadering.

Omdat wij graag voeling willen houden met wat onze leden denken en verwachten van ons, en u via deze bijeenkomst de mogelijkheid willen geven om uw mening en suggesties met ons te delen, hopen wij u op onze interactieve vergadering te mogen verwelkomen.

Wij kijken alvast met veel plezier uit naar uw aanwezigheid ! Iedereen welkom.

2017-03-06 Op 6 maart 2017 om 20u zal Brussels Airport Company zijn toekomstvisie 2040 voor de luchthaven toelichten in de raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem.

De leden van de commissie ruimtelijke ordening en van de milieuadviesraad zijn hierop uitgenodigd (zie hieronder).

Ook alle inwoners van Zaventem kunnen de toelichting bijwonen als publiek (zonder mogelijkheid tot tussenkomst).

Gezien het belang van de BAC-plannen voor Sterrebeek en de te verwachten bijkomende geluidshinder voor Sterrebeek, roepen we iedereen op om de vergadering bij te wonen. Informatie uit eerste hand lijkt ons uiterst belangrijk.

U kan best uw aanwezigheid melden aan bruno.depondt@zaventem.be
 
2017-03-02

Belangrijk bericht:
De infoavond op woendag 8 maart zal doorgaan in de zaal Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg en niet in het Berkenhof. Eveneens om 20u

2016-11-29 PERSBERICHT: Maakt Brussels Airport omwonenden monddood in het Forum 2040 ?

Naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van de luchthaven kondigde Brussels Airport een overlegforum 2040 aan waarin omwonenden in een OPEN dialoog zouden betrokken worden.
Aan kandidaten voor dit forum wordt echter gevraagd om de informatie vertrouwelijk te behandelen, waarmee deelnemers eigenlijk onrechtstreeks monddood worden gemaakt.

De actiegroep STERREBEEK2000 is niet te spreken over de uitbreidingsplannen.
De gemeente Sterrebeek zal samen met Nossegem en het centrum van Zaventem door de plannen immers tweemaal getroffen worden.
In een eerste stap wil de luchthaven baan 01/19 extra gebruiken tijdens de piekuren voor vertrekkende vluchten, pal over de woonzones van Sterrebeek.
In een tweede stap zal een verlenging van de taxibaan naast baan 07R/25L (optie A) of een verlenging van die baan (optie B) ertoe leiden dat vertrekkende vliegtuigen naar het zuiden zullen afdraaien boven Zaventem en al zijn deelgemeenten om Brussel te sparen.

Sterrebeek en de rest van Zaventem zal dus tweemaal de volle laag krijgen en zo uitgroeien tot een tweede Diegem.
STERREBEEK2000 wijst de beleidsmakers erop dat de Sterrebeek nu reeds de helft van de nachtvluchten moet verdragen en ook nog eens een groot deel van de vertrekken tijdens het weekend. De gemeente neemt dus ruim haar deel van de geluidslast op zich.

In het verleden voerde STERREBEEK2000 reeds actie met andere groepen uit de omgeving tegen een verlenging van baan 07R/25L en tegen een nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg naar de luchthaven.
De vereniging zal niet nalaten om samen met hen hiertoe opnieuw te mobiliseren.
 
2016-11-28 DANK U STERREBEEK !

Het bestuur van STERREBEEK2000 en de Facebookgroep "Je bent van Sterrebeek als.." bedanken alle bezoekers (wij hebben er 1000 geteld!) van onze tweedaagse RETRO-tentoonstelling.
Het was hartverwarmend om te zien hoe iedereen zichzelf zocht op de foto's of de films en hoe mensen mekaar omhelsden en verhalen oprakelden na mekaar jaren niet meer gezien te hebben.
Ook van buiten Sterrebeek kwamen heel was bezoekers.
Het heeft ons deugd gedaan. Het was het werk en de inspanning waard.
Wij danken alle vrijwilligers die ons tijdens de tentoonstelling hebben geholpen en ook iedereen die ons materiaal ter beschikking heeft gesteld om tentoon te stellen.
Wij willen hier zeker mee doorgaan. Zoals reeds aangekondigd op de opening, wensen we een Erfgoed-werkgroep op te richten o.l.v. Chantal Goethals. Wie hieraan wil meewerken of wie thuis nog materiaal heeft liggen, kan dit melden via info@sterrebeek2000.be

Luc Caluwaerts
voorzitter STERREBEEK2000 vzw

   

 


 

2016-11-26

2016-10-16

STERREBEEK 2000 vzw en de Wandel- en Fietsvrienden Sterrebeek

in samenwerking met vzw Trage Wegen (www.tragewegen.be)
en de milieudienst van Zaventem

nodigen u uit op

Zondag 16 oktober 2016

10de Trage Wegenwandeling

naar het Molenbos op de grens van Zaventem en Kraainem

Wandeling 9,5 km: vertrek 14u,
Kerkdries, Sterrebeek
Verkorte wandeling 7,5 km: vertrek 14u20,
kruispunt Tramlaan-Hippodroomlaan

Terugkeer rond 17u30 in de Kring, Kerkdries

Deelname is gratis
Aangepaste kledij en schoeisel, in functie van het weer
Wij zorgen voor een borrel onderweg en een koffie nadien


2016-10-13

2016-09-10 WIE is WIE op de avondmarkt

STERREBEEK 2000 vzw bedankt iedereen die met veel enthousiasme de foto's kwam bewonderen op onze infostand op de avondmarkt en die mee hielpen namen zoeken. Dat belooft voor onze tentoonstelling op 26 en 27 november !

2016-08-27 Kom op zaterdag 27 augustus de "Weg van Gorzen" inwandelen!


Verken het landschap in Sterrebeek, spot geelgorzen boven de akkers, waag je aan een golfinitiatie of ga mee op vleermuizensafari!
Alle info vind je terug op de site van Regionaal Landschap Groene Corridor
http://rlgc.be/evenement/weg-van-gorzen/

Afspraak: Du Roy de Blicquylaan 3a, Sterrebeek

Een organisatie van
Sterea
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Milieudienst Zaventem

2016-06-15 STERREBEEK2000 dient bezwaar in tegen de inplanting van een Indonesische moskee en cultureel centrum in het centrum van Sterrebeek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor de inrichting van een moskee en cultureel centrum door YAYASAN KELUARGA PENGAJIAN MUSLIMIN INDONSIA (KPMI) in de voormalige KBC-kantoren aan de Mechelsesteenweg, dient STERREBEEK2000 een bezwaarschrift in.

U vindt de volledige tekst met bijlagen hier.

Vele leden en sympathisanten hebben ons naar een model gevraagd dat ze zelf kunnen ondertekenen.

Een verkorte versie ter ondertekening vindt u hier.

U krijgt dan de vraag om het document te openen of op te slaan op uw computer.

Een PDF-versie vindt u hier.

U kan dit naar believen aanpassen en aanvullen met uw persoonlijke argumenten.

Onderteken het met naam en adres en stuur het aangetekend vóór 24 juni naar het College van Burgemeester en Schepenen van en te Zaventem, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem of geef het op hetzelfde adres af of op de dienst Ruimtelijke Ordening tegen een ontvangstbewijs. Indien u het per post opstuurt, houdt dan rekening met de tijd van behandeling door de post.

2016-05-28 Bezoek aan de Brusselse riolen en het riolenmuseum

Adres: Anderlechtsepoort 1000 Brussel
Bezoek met gids om 14:00

Afspraak om 12:30 op de Kerkdries te Sterrebeek (we gaan met de wagen tot aan de metro en daarna nog een stukje te voet).
 
Bijdrage 10 euro te storten op rekening BE07-7341-7808-8066 van STERREBEEK2000 vzw
Inschrijven verplicht via info@sterrebeek2000.be
of bij Luc Caluwaerts gsm 0468178857 Max 20 personen.
Ook niet-leden zijn welkom.
We gaan een deel in de riolen zelf, een deel in de koker langs de Zenne en een deel in een secundaire riool. ( +/- 150 meters).

Schoeisel: geen hoge haken en liefst gesloten schoenen. Laarzen zijn niet nodig.
Kledij: de temperatuur is +/- 11 graden in de riolen zelf dus een trui is over het algemeen genoeg.

2016-04-24 Bezoek Train World, Treinmuseum te Schaarbeek

Afspraak Nossegem station om 13:10
(vertrek met de trein van 13:23)
Bijdrage 10 euro (treinticket inbegrepen)
Inschrijven verplicht via info@sterrebeek2000.be
of bij Luc Caluwaerts gsm 0468178857

2016-04-15 Natuurpunt Zaventem organiseert naar jaarlijkse gewoonte samen met STERREBEEK2000 een werkdag in de Zaventemse natuurgebiedjes.
We werken vanaf 9.00u tot 17.00u in de Bombazijnen, 't Imbroek, ter Rode Beuken en in Noskoem Boske.
Afspraak om 9.00u aan het kapelletje op ’t Imbroek in Zaventem (Michielsstraat).

Je moet natuurlijk niet de hele dag meewerken en kan ten alle tijde inspringen.
Aan de vrijwilligers die de ganse dag werken wordt er 's middags soep en een broodjeslunch aangeboden in Mariadal.
Werkkledij en stevige werkhandschoenen voorzien en -indien mogelijk- klein materiaal zoals hark, spade, snoeimes, ... meebrengen.

Kan je ons laten weten of je aanwezig zal zijn (voormiddag, namiddag, ganse dag), zodat we een idee hebben van het aantal te voorziene broodjes (bernadette.kinart@telenet.be of 02/7315946).

Tot binnenkort,

Natuurpunt Zaventem
Bernadette Kinart
Mobile: 0479 784680
2016-03-24 Algemene ledenvergadering

20u Zaal De Kring, Kerkdries te Sterrebeek

Om u de gelegenheid te bieden om snel een bondig overzicht te krijgen van de acties en activiteiten die wij het voorbije jaar hebben ondernomen en de geplande activiteiten voor de komende maanden, willen wij u graag uitnodigen op onze jaarlijkse, algemene vergadering.

Omdat wij graag voeling willen houden met wat onze leden denken en verwachten van ons, en u via deze bijeenkomst de mogelijkheid willen geven om uw mening en suggesties met ons te delen, hopen wij u op onze interactieve vergadering te mogen verwelkomen.

Wij kijken alvast met veel plezier uit naar uw aanwezigheid ! Iedereen welkom.

2016-01-15 Persbericht: STERREBEEK2000 vzw wil dat het ontwerp actieplan Omgevingslawaai voor de Luchthaven Brussel-Nationaal 2016-2020 wordt bijgestuurd

Naar aanleiding van de publieke inspraak over het ontwerp actieplan Omgevingslawaai voor de Luchthaven Brussel-Nationaal 2016-2020, formuleerde STERREBEEK2000 vzw verschillende opmerkingen en bezwaren (kijk hier voor de volledige tekst).

STERREBEEK2000 vindt dat de Vlaamse overheid teveel heil ziet in isolatieverplichtingen in plaats van de oorzaak aan de bron aan te pakken.

Maatregelen aan de bron
Zo stelt STERREBEEK2000 voor om het aantal nachtvluchten tijdens de periode 2016-2020 te beperken met 20% naar een maximum totaal van 12800 waarvan 4000 vertrekken/jaar (nu 16.000 per kalenderjaar waarvan maximaal 5000 vertrekbewegingen).
Vlaanderen kan dit opleggen via de milieuvergunning.
Bovendien roept de vereniging de Vlaamse regering op om in overleg met de bevoegde federale overheid, te streven naar minder luidruchtige vliegtuigen door een nachtelijke QC-limiet op te leggen van 4 i.p.v. de huidige 8.
De vereniging betreurt dat in geen enkele maatregel wordt aangekondigd dat Vlaanderen initiatieven wil nemen om de geluidsoverlast op Europees niveau aan de bron aan te pakken door o.a. een vermindering van het aantal nachtvluchten en een belasting op kerosinegebruik.

Baangebruik
Het actieplan spreekt zich niet uit over het gewenste baangebruik en vermeldt zelf dat dit nog kan wijzigen. STERREBEEK2000 verzet zich met klem tegen elke wijziging van het huidige baangebruik in het nadeel van Sterrebeek en andere gemeenten in de Vlaamse Rand.
STERREBEEK2000 vraagt dat in het actieplan duidelijk zou gesteld worden dat het huidige preferentiële baangebruik moet behouden blijven.
Hetzelfde geldt voor de geruchten over een mogelijke verlenging van baan 25L, die nefast zou zijn voor heel wat buurgemeenten van de luchthaven.

Geluidscontouren en meetmethode moeten ruimer
De huidige metingen en de eruit afgeleide geluidscontouren beperken zich naar onder toe naar een Lden van 55 dB(A) en een Lnight van 45 dB(A).
STERREBEEK2000 vindt dat bijkomend de contouren Lden van 50 db(A) en Lnight van 40 db(A) moeten worden opgelegd in de milieuvergunning.
De kaarten houden bovendien voor o.a. Sterrebeek onvoldoende rekening met overvluchten van vertrekken van andere banen (25R en 25L) richting baken Huldenberg omdat vanaf een bepaalde vluchthoogte het simulatiemodel geen rekening meer houdt met de hinder.
STERREBEEK2000 stelt ook voor om het gewestelijk meetnet uit te breiden met extra meetstations.

Ruimtelijke ordening
STERREBEEK2000 vindt dat het ‘kerngebied’ van het actieplan, afgebakend door de (plan)drempelwaarden van de respectievelijke EU-indicatoren Lden > 65 dB en Lnight > 55 dB te klein is en stelt voor om het uit te breiden naar Lden van 60 dB(A) en Lnight van 50 dB(A).
Het is ook zeer onduidelijk wie zal opdraaien voor de kosten (geluidsisolatie, planschade) binnen het kerngebied, indien bepaalde maatregelen worden opgelegd.
STERREBEEK2000 betreurt tenslotte dat tijdens het opstellen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (GRUP-VSGB) geen maatregelen werden genomen om bouwvrije corridors vast te leggen.

2015-11-24 STERREBEEK 2000 maakte verschillende opmerkingen en suggesties naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor de LIDL op de Mechelsesteenweg. U vindt de volledige tekst hier.
2015-10-18

STERREBEEK 2000 vzw en de Wandel- en Fietsvrienden Sterrebeek organiseerden in samenwerking met vzw Trage Wegen (www.tragewegen.be)  en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een Wandeling langs nieuwe wandelpaden te Wezembeek-Oppem

   

De wandeling vertrok aan de parking Kraainem Arts Park (voormalig Dexiadomein), Arthur Dezangrélaan (verlengde van de Tramlaan), Kraainem (naast kerkhof).

Het was een gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe paden die de VLM realiseerde langs het Kraainem Arts Park en de opengelegde beek te Wezembeek-Oppem. Eva De Rudder van de VLM gaf onderweg uitleg over het project.

Aan de beek te Wezembeek kregen de wandelaars en borrel.

De wandeling werd afgesloten met koffie en taart in zaal De Kring

2015-10-08

Een LIDL te Sterrebeek ?

De LIDL-keten plant een winkel langs de Mechelsesteenweg te Sterrebeek (rechts van de garage Hergon).

Op 8 oktober organiseerde STERREBEEK2000 een infoavond met als spreker
Vincent Mestdagh, Property Development Manager LIDL België

Hieronder een sfeertekening hoe de LIDL er zou uitzien (copyright LIDL).

 

Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor dit project.

2015-09-19 Persbericht

Betreft: aanvraag tot verkavelingsvergunning door MATEXI VLAAMS-BRABANT N.V. en D+A CONSULT N.V., voor 50 loten of 73 wooneenheden aan de Voskapelstraat te 1933 Sterrebeek

In mei 2015 liep reeds een eerste openbaar onderzoek in verband met dezelfde verkaveling tussen de Mechelsesteenweg en de Voskapelstraat te Sterrebeek .
Nadat de verkavelaar zijn aanvraag introk, werd in augustus een nieuwe aanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek liep tot 16 september.

STERREBEEK2000 diende opnieuw een bezwaar in i.v.m. de nieuwe verkavelingsaanvraag voor de woonzone. Lees hier de volledige tekst.

De vereniging STERREBEEK2000 herhaalde zijn bezwaren bij de inrichting van de woonzone.

De geplande bouwhoogte van de woningen en woonblokken past niet in de omgeving van de bestaande bebouwing en het aangrenzend argrarisch gebied. Dit wordt nog negatief versterkt door de helling van het terrein. STERREBEEK2000 vraagt de gemeente om de hoogte (oa. van de meergezinswoningen) te beperken.

Gezien de ligging, vraagt de vereniging aan de gemeente ook om de bebouwing een meer open karakter te geven.
Hoewel onze vereniging pleit voor bescheiden woningen, is de woondichtheid in deze verkaveling ver boven de verplichte 25kavels/ha.
De kavels zijn minimalistisch ingetekend, te smal en hebben niet allemaal een aangrenzende garage of carport.

Ook de ontsluiting langs de Voskapelstraat i.p.v. langs de Mechelsesteenweg zal voor heel wat bijkomende overlast zorgen in de reeds drukke Voskapelstraat.
De mobiliteitsstudie is onrealistisch en houdt geen rekening met de bijkomende te ontwikkelen woonzone tussen Voskapelstraat en Bosdellestraat, de geplande verkaveling tussen Vossemlaan en Waalsestraat en de te ontwikkelen woonzone aan de Moorselsteenweg-Vossemlaan.
Bovendien worden op het grondgebied van Kortenberg ook nieuwe verkavelingen voorzien die hun ontsluiting dreigen te zoeken via Voskapel.

In het bezwaarschrift hekelt STERREBEEK2000 vzw tenslotte het feit dat er opnieuw noch door de gemeente, noch door de verkavelaar een infomoment werd georganiseerd voor de omwonenden.

Ook verschillende omwonenden dienden een bezwaarschrift in.

2015-08-18 STERREBEEK2000 formuleert bezwaren naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor het Ontwerp Gemeentelijk Struktuurplan Zaventem.

De volledige tekst naar de gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening vindt u hier.

2015-08-17 STERREBEEK2000 schreef een adviesnota betreffende de uitbouw en het beheer van het nieuwe gemeenschapscentrum te Zaventem.

De tekst aan het adres van de gemeente vindt u hier

2015-06-15 PERSBERICHT : Bewonersgroepen distantiëren zich van delokalisatie-eisen luchthaven Zaventem

De bewonersgroepen van Sterrebeek (Sterrebeek 2000), Kortenberg (Decibel 25L) en Steenokkerzeel (Zone-S) distantiëren zich van de totaal onrealistische eisen om de luchthaven van Zaventem te verplaatsen naar een andere regio, of hiertoe zelfs maar een studie te laten uitvoeren. Deze eisen werden de afgelopen dagen geformuleerd door enkele actiecomités.

"Wij zijn ervan overtuigd dat er nog heel wat inspanningen kunnen gebeuren om de hinder van vooral luidruchtige vliegtuigen te verminderen, zonder dat daarbij de luchthaven zelf in vraag moet worden gesteld", zegt Luc Caluwaerts van Sterrebeek 2000. "Bovendien zijn dergelijke eisen zodanig onrealistisch, dat daardoor elke vorm van overleg of consensus met de overheden en Brussels Airport onmogelijk wordt".

Henk Cuypers van Decibel 25L (Kortenberg): "Reeds decennia lang proberen wij het evenwicht tussen het economisch belang van de luchthaven en het ecologisch belang van omwonenden te bewaken. Met wederzijds respect en overleg geraken we veel verder dan met onrealistische eisen en agressief gedrag".

De bewonersgroepen ten Oosten en Zuiden van de luchthaven hebben daartoe een "Minder Hinder"-plan opgesteld. Dit plan zorgt voor stabiliteit in de nabije en ruimere omgeving van de luchthaven.

1) Historisch preferentieel baangebruik in functie van de weersomstandigheden, de wind en de veiligheid met spreiding van routes in de lucht;
2) een drastische beperking van het aantal nachtvluchten door o.a. het aantrekken van luchthavenactiviteiten die zo weinig mogelijk nachtvluchtgebonden zijn;

3) de verdere, versnelde invoering van geluidsarme vliegtuigen, zo mogelijk door middel van dynamische taxatie;

4) de definitieve begrenzing van de vluchtgebonden activiteiten van de luchthaven tot het terrein dat momenteel afgebakend is in het gewestplan en het Ruimtelijk Structuurplan (dus: geen verlenging van de huidige startbaan 25L).

Onderschrijvende bewonersverenigingen herhalen dat zij geenszins de goede werking van de luchthaven in het gedrang willen brengen, integendeel. Zij wil blijven vechten voor een duurzaam samengaan tussen economie en ecologie, waarbij het evenwicht tussen de belangen van luchthaven en omwonenden in de wijde omgeving gehandhaafd blijft.

Voor meer informatie:

Luc Caluwaerts, STERREBEEK 2000

Henk Cuypers, Decibel 25L (Kortenberg)

Michael Peeters, Zone-S (Steenokkerzeel)
2015-06 Het ontwerp structuurplan voor Zaventem wordt momenteel aan de burgers voorgesteld.

Op verschillende infoavonden zal het plan toegelicht worden door de gemeente.

Wij roepen iedereen op om zeker één van deze avonden bij te wonen.

Het structuurplan bepaalt immers hoe uw gemeente er de volgende decennia gaat uitzien.
Nu reeds ondergaat onze gemeente een grondige gedaantewissel. Kom dus met uw mening naar buiten.

De data zijn:
- woensdag 10 juni om 20 uur: Raadszaal gemeentehuis Diegemstraat 37, Zaventem
- dinsdag 16 juni om 20 uur: Gemeenschapscentrum De Maalderij Walenhof 17, Sterrebeek
- donderdag 18 juni om 20 uur: Zaal De Snuifmolen Leuvensesteenweg 194, Sint-Stevens-Woluwe
- dinsdag 23 juni om 20 uur: Gemeenschapscentrum Hoeve Nothegem Sint Lambertusstraat 1, Nossegem.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni tot 1 september 2015. De dossiers kan je inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening of downloaden van de gemeentelijke website.
http://www.zaventem.be/nl/press/198/ontwerp-ruimtelijk-structuurplan.html
Klik er op de links om elk document te downloaden.
2015-06-28 STERREBEEK 2000 op de parkfeesten te Sterrebeek

Zoals elk jaar zal onze vereniging aanwezig zijn op de parkfeesten, georganiseerd door volkskunstgroep De Rollewagen.
Opnieuw staat onze infostand klaar om u te verwelkomen op zondag 28 juni.
U kan ook deelnemen aan onze quiz. Maar om de vragen te vinden, moet u wel opnieuw doorheen het park wandelen.

Na afloop wacht u een leuk geschenk.

2015-05-12 PERSBERICHT

Betreft: aanvraag tot verkavelingsvergunning door MATEXI VLAAMS-BRABANT N.V. en D+A CONSULT N.V., voor 50 loten of 73 wooneenheden aan de Voskapelstraat te 1933 Sterrebeek


STERREBEEK2000 diende een bezwaarschrift in i.v.m. vermelde verkavelingsaanvraag voor de woonzone tussen de Mechelsesteenweg en de Voskapelstraat. Lees hier het bezwaarschrift.

De vereniging STERREBEEK2000 heeft vooral bezwaren bij de inrichting van de woonzone.

De geplande bouwhoogte van de woningen en woonblokken past niet in de omgeving van de bestaande bebouwing en het aangrenzend argrarisch gebied. Dit wordt nog negatief versterkt door de helling van het terrein.

Gezien de ligging, vraagt de vereniging aan de gemeente om de bebouwing een meer open karakter te geven.

Hoewel onze vereniging pleit voor bescheiden woningen, is de woondichtheid in deze verkaveling ver boven de verplichte 25/ha.
De kavels zijn minimalistisch ingetekend, te smal en hebben niet allemaal een aangrenzende garage of carport.

Ook de ontsluiting langs de Voskapelstraat i.p.v. langs de Mechelsesteenweg zal voor heel wat bijkomende overlast zorgen in de reeds drukke Voskapelstraat.
De mobiliteitsstudie is onrealistisch en houdt geen rekening met de bijkomende te ontwikkelen woonzone tussen Voskapelstraat en Bosdellestraat, de geplande verkaveling tussen Vossemlaan en Waalsestraat en de te ontwikkelen woonzone aan de Moorselsteenweg-Vossemlaan.
Ze gaat voorbij aan de dagelijkse hinder die de omwonenden ondervinden van de lange files langs de Voskapelstraat.

In het bezwaarschrift duidt STERREBEEK2000 vzw tenslotte op de onvolledigheid van de plannen en hekelt de vereniging het feit dat er noch door de gemeente, noch door de verkavelaar een infomoment werd georganiseerd voor de omwonenden.
 
2015-05-28 STERREBEEK 2000 vzw organiseert in samenwerking met Natuurpunt-Zaventem

een bezoek aan de waterzuiveringsinstallatie Brussel- Noord.

Afspraak: om 12u45 op de Kerkdries te Sterrebeek (carpoolen).

Inschrijven noodzakelijk vóór 1 mei
via info@sterrebeek2000.be of via 0468.17.88.57 (Luc Caluwaerts)

Deelname is gratis.

Het waterzuiveringsstation Brussel-Noord ligt aan het kanaal van Willebroek, ter hoogte van de Budabrug. De Zenne, die in Brussel overwelfd is, komt weer in open lucht aan de ingang van het terrein en stroomt door de site. Het station is opgedeeld in vier zones: de eerste twee bevinden zich op de linkeroever van de Zenne, de twee andere op de rechteroever. In het laatste kwadrant ligt ook een natuurgebied.

2015-04-23 Algemene ledenvergadering

20u Zaal De Kring, Kerkdries te Sterrebeek

Om u de gelegenheid te bieden om snel een bondig overzicht te krijgen van de acties en activiteiten die wij het voorbije jaar hebben ondernomen en de geplande activiteiten voor de komende maanden, willen wij u graag uitnodigen op onze jaarlijkse, algemene vergadering.

Omdat wij graag voeling willen houden met wat onze leden denken en verwachten van ons, en u via deze bijeenkomst de mogelijkheid willen geven om uw mening en suggesties met ons te delen, hopen wij u op onze interactieve vergadering te mogen verwelkomen.

Wij kijken alvast met veel plezier uit naar uw aanwezigheid !

2015-04-18 Werkdag Natuurpunt Zaventem i.s.m. STERREBEEK2000

Op zaterdag 18 april (dag van de Aarde) organiseert Natuurpunt Zaventem een werkdag in de Zaventemse natuurgebiedjes die Natuurpunt beheert.

Net zoals vorig jaar werkt STERREBEEK2000 hieraan mee.

We zouden het fijn vinden indien u mee komt helpen. Het wordt gegarandeerd een leuke dag !

We werken vanaf 9.00u tot 17.00u in de Bombazijnen, ’t Imbroek, het Noskoem Boske en ter Rode Beuken.
Afspraak om 9.00u aan het kapelletje op ’t Imbroek in Zaventem (Michielsstraat).
U hoeft natuurlijk niet de hele dag mee te werken en kan ten allen tijde inspringen.

Aan de vrijwilligers die de ganse dag komen meewerken wordt er 's middags soep en een broodjeslunch aangeboden in de scoutslokalen van Zaventem.

Graag klein materiaal zoals hark, spade, snoeimes, werkhandschoenen, ... meebrengen.
Kan je ons laten weten of je aanwezig zal zijn (voormiddag, namiddag, ganse dag), zodat we een idee hebben van het aantal te voorziene broodjes (via bernadette.kinart@telenet.be of 02/7315946).

 

 

 

 

Website ontwerp: ©STERREBEEK 2000 vzw

Laatste wijziging 25-10-2017